Over FMN

FMN is dé onafhankelijke beroepsvereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in het facilitaire domein. De leden van FMN zijn werkzaam in uiteenlopende sectoren en diverse facilitaire branches. FMN geeft energie, inspireert en verbindt leden, branches en werelden. Per 1 januari 2018 is NFC Index gefuseerd met FMN en daarmee onderdeel van de nieuwe fusievereniging. FMN-leden kunnen hierdoor voordelig inzicht krijgen in de benchmarkgegevens van NFC Index (meer informatie: www.nfcindex.nl).

Ook lid van FMN worden? Klik hier.

Facility Management

Visie en Missie

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Denk aan trends als technologisering, robotisering, globalisering, big data, weconomy, urbanisatie en thema’s als gezond & fit leven. De impact van deze trends op hoe wij omgaan met arbeid, werkplekken en elkaar is enorm. Facility management – hét vakgebied dat zich richt op de omgeving waarin mensen werken, leren, beter worden of elkaar ontmoeten – kan organisaties helpen de trends te vertalen en te implementeren in de eigen organisatie. Daarmee helpt het vakgebied organisaties niet alleen talent aan zich te binden en werknemerstevredenheid en arbeidsproductiviteit te vergroten, maar draagt het ook bij aan klantbeleving en –tevredenheid.

Maar… dat vraagt wel dat het vakgebied zich doorontwikkelt tot een strategisch vakgebied dat logisch is gekoppeld aan de boardroom. FMN wil in die doorontwikkeling van het vakgebied een leading rol spelen.

Onze visie is dan ook:

FMN is dé organisatie die als onafhankelijke beroepsvereniging:

  • het vakgebied doorontwikkelt en positioneert;
  • organisaties en de facilitair professional van vandaag en morgen helpt om die rol in te kunnen vullen.

En onze missie is om:

  • leden, branches en werelden te verbinden;
  • als inspirator en opinieleider bij te dragen aan vakvernieuwing en professionele groei.

En dat doet FMN door nieuwsgierig en inspirerend te zijn en lef te tonen.

Kortom: FMN geeft energie en brengt mensen en organisaties bij elkaar. Het vak facility management en de ontwikkeling daarvan is de verbindende factor.