Over FMN

FMN is dé onafhankelijke beroepsvereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in het facilitaire domein. De leden van FMN zijn werkzaam in uiteenlopende sectoren en diverse facilitaire branches. FMN geeft energie, inspireert en verbindt leden, branches en werelden. Per 1 januari 2018 is NFC Index gefuseerd met FMN en daarmee onderdeel van de nieuwe fusievereniging. FMN-leden kunnen hierdoor voordelig inzicht krijgen in de benchmarkgegevens van NFC Index (meer informatie: www.nfcindex.nl).

Ook lid van FMN worden? Klik hier.

Facility Management

Visie en missie

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Economische, politieke, demografische en technologische ontwikkelingen hebben grote impact op de manier waarop we omgaan met onze omgeving, het milieu, mobiliteit en arbeid. Dit heeft gevolgen voor werkplekken en andere plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten om te werken, te studeren, te genezen, te wonen of te recreëren.

Facility management levert de dagelijkse ondersteuning voor het primaire proces binnen organisaties. Maar is bij uitstek ook het vakgebied dat organisaties ondersteunt bij het vertalen van de uitdagingen die door deze ontwikkelingen ontstaan naar passende oplossingen rondom de huidige en toekomstige werk- en ontmoetingsplek.

Dat vraagt wel om een vakgebied dat zich doorontwikkelt tot een discipline die als vanzelfsprekend is gekoppeld aan de strategische besluitvorming binnen organisaties. FMN wil in die doorontwikkeling van het vakgebied een leading rol spelen.

 


Onze visie is dan ook:

FMN is dé organisatie die als onafhankelijke beroepsvereniging:

  • het facilitaire vakgebied strategisch positioneert en verder ontwikkelt;
  • organisaties en de facilitair professional van vandaag en morgen ondersteunt om hun rol in te kunnen vullen.
FMN bereikt dit door:
  • leden, organisaties en branches te verbinden;
  • als inspirator en opinieleider bij te dragen aan vakvernieuwing en professionele groei.

Kortom,  FMN geeft energie en brengt mensen en organisaties bij elkaar. Het vak facility management en de ontwikkeling daarvan is de verbindende factor.

EXPLORE. INSPIRE. CONNECT.