Bestuur


Het bestuur van FMN bestaat uit een aantal enthousiaste leden van de vereniging. Zij worden door de leden gekozen. Het Dagelijks Bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, vicevoorzitter*), penningmeester en secretaris. Klik op de foto van het bestuurslid voor contactinformatie
.

*) de vicevoorzitter wordt door het bestuur uit zijn midden gekozen; alleen de voorzitter en het bestuurslid Data & Kengetallen kunnen niet tot vicevoorzitter worden benoemd. Als de penningmeester of secretaris tot vicevoorzitter wordt benoemd, bestaat het Dagelijks Bestuur uit drie personen.

Verenigingsmanager / manager Data & Kengetallen