AGENDA

| Hoofdkantoor Royal HaskoningDHV

"Informatieplicht energiebesparing”: wat is het handelingsperspectief van de Facility Manager?

De informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en organisaties treedt vanaf 1 juli 2019 in werking. Dit is meteen ook de einddatum om aan deze nieuwe eis te voldoen. Iedere inrichting (gebouw) die onder de energiebesparingsplicht valt, moet óók een rapport opsturen aan het bevoegd gezag. Weet jij wat jou als facility manager te wachten staat? Ben jij voorbereid? Scroll naar beneden en meld je aan voor onze gratis informatiebijeenkomst op 27 maart a.s

| Miele Experience Center

I&LC: Masterclass Dienen & Deugen "een reflectie op kracht & kwetsbaarheid in bestuur & leiderschap"

Bestuurders en topmanagers staan dagelijks in het brandpunt van de maatschappelijke aandacht. De verwachtingen over hun functioneren zijn terecht hooggespannen. Vaak is die aandacht niet positief en domineren de incidenten in de berichtgeving: dwalen, falen en schandalen voeren de boventoon. De vraag is of dit recht doet aan de pluriformewerkelijkheid van bestuur en topmanagement. Spreker René Weijers, zelfstandig bestuurs- en managementadviseur - René Weijers Bestuursadvies.

| Miele Experience Center

I&LC: FM as an enabler of change - Facility Management doet er toe binnen jouw organisatie!

Hoe functioneert FM binnen een organisatie als een enabler of change? Welke samenwerkingsverbanden binnen de organisatie en - nog belangrijker - buiten de organisatie - bevorderen het innovatievermogen van het bedrijf?

| Breda University of Applied Science

FMN on Tour: Stay Connected 2

Tweede sessie uit een serie van een aantal regionale bijeenkomsten waarin FMN met leden en niet-leden in gesprek gaat over hoe het vakgebied en het beroep van facility manager zich ontwikkelt. Wat betekenen die ontwikkelingen voor FMN als beroepsvereniging en hoe willen (toekomstige) facility managers daarin door FMN ondersteund worden?

Community M&O: bedrijfsbezoek

Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

Community Oost-Nederland

Deze bijeenkomst heeft als thema: een bedrijfsbezoek aan vliegveld Twenthe.

Bijeenkomst Expertgroep Vastgoed van de Toekomst

Deze bijeenkomst heeft als thema: contractering.

| Royal Haskoning

Bijeenkomst Expertgroep Vastgoed van de Toekomst: Royal Haskoning

Op 22 mei heeft de Expertgroep Vastgoed van de Toekomst van 16.00-18.00 uur één van haar reguliere bijeenkomsten. Deze keer bij Royal Haskoning in Amersfoort. Heb je interesse in deze Expertgroep of behoefte aan meer informatie, mail dan naar hans@dewerkplaatsfabriek.nl.

| Ntb

FMN voorjaars ALV

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is voorafgaand aan het FMN Connect XL congres. Dit congres heeft als thema: duurzaamheid. Meer informatie over de ALV en het congres volgen zo snel mogelijk.

| Ntb

FMN Connect XL: Duurzaamheid

Het FMN Connect XL congres heeft als thema: duurzaamheid. Meer informatie over het congres volgt zo snel mogelijk.

| Van Nelle fabriek

Bijeenkomst Expertgroep Vastgoed van de Toekomst & Mensgerichte Werkomgeving

Drie dagen lang design, werkomgevingen en kennisdeling tijdens dit evenement. Vanuit de Expertgroepen Vastgoed van de Toekomst en Mensgerichte Werkomgeving zullen sessies worden georganiseerd over de laatste stand van zaken. Nadere informatie over definitieve programma volgt nog. Noteer het alvast in de agenda.

| De Werkplaatsfabriek

Bijeenkomst Expertgroep Vastgoed van de Toekomst: Dewerkplaatsfabriek

Op 2 juli heeft de Expertgroep Mensgerichte Werkomgeving van 17.00-20.00 uur één van haar reguliere bijeenkomsten met zomerborrel. Deze keer bij Dewerkplaatsfabriek op het strand van Scheveningen. Heb je interesse in deze Expertgroep of behoefte aan meer informatie, mail dan naar hans@dewerkplaatsfabriek.nl.

| De Werkplaatsfabriek

Bijeenkomst Expertgroep Mensgerichte Werkomgeving: Dewerkplaatsfabriek

Op 4 juli heeft de Expertgroep Mensgerichte Werkomgeving van 17.00-20.00 uur één van haar reguliere bijeenkomsten met zomerborrel. Deze keer bij Dewerkplaatsfabriek op het strand van Scheveningen. Heb je interesse in deze Expertgroep of behoefte aan meer informatie, mail dan naar hans@dewerkplaatsfabriek.nl.

| Facilicom

Bijeenkomst Expertgroep Mensgerichte Werkomgeving: Facilicom

Op 29 augustus heeft de Expertgroep Mensgerichte Werkomgeving van 08.00-10.00 uur één van haar reguliere bijeenkomsten. Deze keer bij Facilicom in Schiedam. Heb je interesse in deze Expertgroep of behoefte aan meer informatie, mail dan naar hans@dewerkplaatsfabriek.nl.

| Reinier de Graaf

Bijeenkomst Expertgroep Vastgoed van de Toekomst: Reinier de Graaf

Op 3 september heeft de Expertgroep Vastgoed van de Toekomst van 08.00-10.00 uur één van haar reguliere bijeenkomsten. Deze keer bij Reinier de Graaf in Delft. Heb je interesse in deze Expertgroep of behoefte aan meer informatie, mail dan naar hans@dewerkplaatsfabriek.nl.

Vastgoed As A Service (VAAS), wat vindt de gebruiker ervan?

VAAS, SAAS, KAAS, WAAS…...….Om maar wat zaken te duiden. Vastgoed, Software, Koffie en Werkplekken als een ‘service’ en op basis van ‘betalen voor gebruik’. Is dit het antwoord, wordt dit de oplossing? En voor welke situatie?

| Phoenix

IFMA's World Workplace Phoenix

Dit is een IFMA bijeenkomst.

| De Nieuwe Draai

Bijeenkomst Expertgroep Mensgerichte Werkomgeving: De Nieuwe Draai

Op 22 oktober heeft de Expertgroep Mensgerichte Werkomgeving van 08.00-10.00 uur één van haar reguliere bijeenkomsten. Deze keer bij De Nieuwe Draai in Utrecht. Heb je interesse in deze Expertgroep of behoefte aan meer informatie, mail dan naar hans@dewerkplaatsfabriek.nl.

| Heimans

Bijeenkomst Expertgroep Vastgoed van de Toekomst: Heimans

Op 24 oktober heeft de Expertgroep Vastgoed van de Toekomst van 16.00-18.00 uur één van haar reguliere bijeenkomsten. Deze keer bij Heimans in Rosmalen. Heb je interesse in deze Expertgroep of behoefte aan meer informatie, mail dan naar hans@dewerkplaatsfabriek.nl.

Eerdere bijeenkomsten