Doe eens duurzaam banner

VIDEOPRODUCTIE DOE EENS DUURZAAM! VAN START

Yvette Watson, Alycia Biekram, Wim Oolbekkink en hun gasten delen best practices met jou
zodat jij direct aan de slag kunt met het behalen van de Sustainable Development Goals!

FMN Coronavirus - banner 2002x605

DE IMPACT VAN HET CORONAVIRUS OP FACILITY MANAGEMENT

Er is veel te lezen, zien en horen over het coronavirus. FMN probeert om de relevante informatie voor het FM-vakgebied te verzamelen. Daarnaast levert FMN als vakvereniging zelf een bijdrage aan het denken en doen over de impact van het coronavirus op ons vakgebied en dagelijks werk. 

Dia 5 - FMN25 2002x605

FMN YOUNG

FMN Young brengt studenten en young professionals samen door iedere twee maanden een activiteit te organiseren. Op alle mogelijke manieren is FMN Young het platform om jou te enthousiasmeren voor de veelzijdigheid van het vakgebied!

Dia 2 - FMN25 2002x605

WORD VANDAAG NOG LID VAN FMN!

Draag bij aan de ontwikkeling van het facilitaire vakgebied, groei verder in jouw professionele rol en
vergroot de invloed van het facilitaire netwerk.

Dossierpagina BIM ILS

Op deze dossierpagina lees je meer over BIM ILS en de rol van FM hierin. 

Scope

Een werkgroep is opgestart met BIM-specialisten van verschillende FMIS-leveranciers om te komen tot het opstellen van vergelijkbare uitgangspunten rondom BIM-gebruik in deze systemen.  Beheerders/gebouweigenaren worstelen vaak met het opstellen van de informatiebehoefte vanuit BIM voor de gebruiks-en beheerfase, terwijl de meeste data uiteindelijk vanuit een FMIS wordt ontsloten. Als er in ieder geval vanuit de leveranciers eenduidige uitgangspunten zijn, kunnen deze vooraf aan bouwprojecten of vóór overdracht nog worden gedeeld met bouwpartijen. Daarmee is dan een groot gedeelte van de informatiebehoefte gedekt. Het is tevens een eerste aanzet om met meer ‘bloedgroepen’ in FM te standaardiseren op dit gebied. Zo kunnen de uitgangspunten worden afgestemd met onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, gemeentes, woningcorporaties etc.

Rol FM

In een breder perspectief zijn FM’ers rondom bouwprojecten niet of nauwelijks betrokken, waardoor potentiële kostenbesparingen en gebruikerstevredenheid niet volledig kunnen worden benut. De nuttige informatie uit het bouwproces, zoals productkwaliteit, garantie en ruimtelijke kenmerken, blijkt vervolgens in niet-bruikbare formaten zoals pdf’s, tekeningen en excel-staten te worden aangeleverd. Beheerders zullen hier weer energie in moeten stoppen om deze bruikbaar te structureren in bijv. hun FMIS om hier gebruik van te maken. Het hergebruik (en uiteindelijk optimalisatie) van data tussen FM en het bouwproces kan gestimuleerd worden door gebruik te maken van BIM.

building lifecycle

Beschrijving

Op dit moment zijn de FMIS-leveranciers Ultimo, Topdesk, Planon, IBIS en Spacewell (vertegenwoordigd O-Prognose en Axxerion) betrokken en zijn verschillende werksessies georganiseerd om te komen tot een eerste whitepaper.

FMIS-leveranciers

Deze whitepaper zal worden gedeeld met adviseurs en een groep gezamenlijke FM-klanten. Als tot overeenstemming kan worden gekomen, wil de werkgroep hierover publiceren en de kennis delen. Daarna wil men de embedding zoeken met bestaande initiatieven op het gebied van standaardisatie. Dit kan enerzijds verbreding in het FM-domein zijn (zie bijv. het initiatief FMBIM) en anderzijds aansluiting op BIM-kennisuitwisselingen zoals de BIM Basis ILS, die in beheer is van het BIM Loket.

Documenten

<< Expertteam Technologie