Welkom bij FMN Expertteam Huisvesten

De maatschappelijke omstandigheden en verantwoordelijkheden maken duidelijk dat we op een nieuwe manier met de ontwikkeling en beheer van ons vastgoed moeten omgaan. Moeten we nog meer gebouwen bouwen als er een groot deel leegstaat? Hoe kunnen we overgaan tot revitalisatie? Is het helder uit welke componenten en specificaties de huisvesting voor de gebruiker bestaat en hoe die gecontracteerd gaat worden?

Elementen die van grote invloed zijn op onze omgeving en op de financiële positie van organisaties. Het vakgebied facility management levert – vanuit de focus op de eindgebruiker – een belangrijke bijdrage aan de antwoorden op deze vragen. Het FMN Expertteam Huisvesten doet dit met de projecten Assetmanagement, BIM, Contractering, Energiebeheersing en ROZ. Ook participeert het expertteam in het Platform Duurzame Huisvesting en het overleg Aanpak Leegstand Kantoren.

Actief betrokken

FMN is daarmee actief betrokken bij de vraagstukken over huisvesten en draagt van daaruit bij aan vakonderhoud, vakvernieuwing en waardecreatie voor bedrijven.

Vriend worden?

Wil je vriend worden van het FMN Expertteam Huisvesten? Meld je dan aan via de button aan de rechterkant van deze pagina. Ben je geen lid van FMN, maar wil je wel vriend worden van het expertteam? Ook dan kun je je aanmelden. Niet-leden betalen een bijdrage voor deelname aan de door het expertteam georganiseerde bijeenkomsten.

Vragen?

Voor vragen kun je een e-mail sturen naar Hans Topée: et_huisvesten@fmn.nl.


Wie zijn wij?

De kerngroep van het FMN Expertteam Huisvesten wordt gevormd door:  

Hans Topée - Adviseur / dga bij Dewerkplaatsfabriek

Rene Bont - Commercieel manager Cure en Beheer & Exploitatie bij Heijmans Utiliteit
Steven de Haas - Directeur bij Valuesupport
Guido Meijer - Director Global Facility Management Real Estate bij Royal Philips

Rinus Vader - Leading professional Energietransitie Gebouwde Omgeving bij Royal Haskoning DHV