De oogst van een jaar lang Next Level FM beschikbaar via praktisch handboek

Een praktisch handboek rond de thema’s: keten- en netwerksamenwerking, contracteren op partnerschap en besturen vanuit waarde-oriëntatie. Dat is wat de organisaties die deelnemen in het platform Next Level FM beschikbare stellen aan de (facilitaire) markt als oogst uit de werkateliers van het eerste jaar Next Level FM.

Handboek lezen?

Het handboek, dat 126 pagina’s, beslaat is gratis online te raadplegen na het opvragen van een persoonlijke link. Liever een gedrukt exemplaar? Dan is dat voor FMN-leden te koop voor €27,- excl. 9% btw. Niet-leden betalen €35,-. Deze prijzen zijn inclusief verzendkosten.

KOOP JE EXEMPLAAR VAN HET HANDBOEK

VRAAG JE PERSOONLIJKE LINK AAN VOOR GRATIS ONLINE RAADPLEGING

Next Level FM

Om richting te geven aan de wijze waarop ‘modern’ FM wordt vormgegeven heeft het vakgebied een praktisch en algemeen geaccepteerd kader nodig dat is verrijkt met wetenschappelijke inzichten en dat de kans krijgt om zich in de praktijk te bewijzen. Op deze manier ontstaan bewezen concepten, waarmee het vakgebied de uitdagingen van morgen aankan. Dit is waarom het platform Next Level FM, als onafhankelijke community van vooruitstrevende FM-organisaties, in het leven is geroepen. Een community waarin de deelnemers met elkaar nieuwe kaders ontwikkelen, de markt inspireren en in dialoog met kennisinstituten dit kader te toetsen en aan te passen.

Bij Next Level FM gaat het in de kern om oplossingen te vinden om zo tot veranderingen en ontwikkeling te komen die door de Next Level FM-deelnemers noodzakelijk wordt geacht om meer waarde te creëren vanuit de eigen rol. Next Level FM ontwikkelt werkwijzen, visies en hulpmiddelen om FM-professionals een richtsnoer te bieden om zich binnen de eigen context en organisatie blijvend te ontwikkelen.

De inzichten die de deelnemende organisaties opdoen wordt breder beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld via handboeken of via opleidingen die via het Inspiration & Learning Center van FMN worden aangeboden.

Ook een actieve Next Level FM-organisatie worden? Klik dan hier voor meer informatie.