Kom jij het FMN-bestuur versterken? We zijn op zoek naar jou!

Het komende voorjaar loopt de bestuurstermijn van een aantal van de huidige bestuursleden af. Op de voorjaars-ALV van 11 juni kiezen de FMM-leden daarom weer (nieuwe) bestuursleden en bepalen zij de samenstelling van het bestuur voor de komende periode. De aflopende termijnen zijn die van voorzitter, bestuurslid Data & Kengetallen, bestuurslid Vakvernieuwing en bestuurslid Leden, Partners & Sponsoring. De functieprofielen voor deze bestuursportefeuilles vind je op de bestuurspagina.

Hieronder lees je meer over de procedures en termijnen als je je voor één van deze functies kandidaat wilt stellen.

Voorzitter

Voor de opvolging van de huidige FMN-voorzitter, Natalie Hofman, is tijdens de laatste ledenvergadering de procedure opgestart. Heb je belangstelling om Natalie op te volgen als voorzitter? Stuur dan jouw motivatie en cv vóór 1 maart 2020 naar Roel Masselink. Daarna volgen er één of meerdere gesprekken met de ingestelde adviescommissie.

Bestuurslid Vakvernieuwing en bestuurslid Leden, Partners & Sponsoring

Bestuursleden Antoine Fraaij (Vakvernieuwing) en Michel Tobé (Leden, Partners & Sponsoring) zijn niet beschikbaar voor herbenoeming in hun huidige functie. Belangstelling voor deze portefeuilles maak je (bij voorkeur vóór 1 maart) kenbaar bij de secretaris van het bestuur, René de Vos. Daarna volgen er één of meerdere gesprekken met leden van het bestuur, waarna het bestuur een voordracht aan de leden doet.

Bestuurslid Data & Kengetallen

Bestuurslid Harold Coenders (Data & Kengetallen) heeft aangegeven zich graag nog voor een nieuwe periode van 2 jaar in te zetten en wordt door het bestuur voor herbenoeming voorgedragen. Heb je ook belangstelling om deze functie in te vullen? Dan kun je tot 2 weken na de officiële voordracht door het bestuur jezelf met de steun van tenminste 4 andere FMN-leden als tegenkandidaat voorstellen.