NFC Index Kantoren 2018: stijgende trend zet door


FMN presenteerde donderdag 6 juni de 16e NFC Index® Kantoren 2018 tijdens het FMN-programma op Design District. De kengetallen van de NFC Index geven inzicht in de ontwikkeling van de facilitaire kosten. In 2018 stijgen de kosten per vierkante meter (vvo) met 2,1% naar € 490,- exclusief btw.

Persfoto NFC Index kengetallen kantoren 2018FMN Bestuurslid Harold Coenders presenteert de nieuwe kengetallenfoto: Peter Hilz | Hollandse Hoogte

De kosten voor Gebouw en Infrastructuur laten op de meeste onderdelen een stijging zien. Er is ook dit jaar weer een toename van de kosten voor Accommodatie, Parkeren en Werkplekomgeving. De kosten voor Schoonmaak dalen dit jaar licht.

De kosten voor Mens en Organisatie laten een wisselend beeld zien. De kosten voor Beveiliging nemen toe; een stijging die ook de laatste jaren al waarneembaar was. Bij Hospitality is er sprake van een daling van de kosten voor Restaurant & Automaten. Voor logistiek zien we de kosten licht stijgen.

De ICT-kosten (werkplekgerelateerd) per vierkante meter blijven vrijwel onveranderd. Belangrijke elementen hierin dalingen in de kosten van Centrale en Gedistribueerde Diensten en Telematica. De kosten voor Management & Advies gingen fors omhoog mede door aandacht voor security en gebruik van cloudoplossingen. De kosten voor Werkplekbeheer stegen licht.

De kosten per vierkante meter voor Strategisch Facility Management en Horizontale functies dalen. Door de stijging van de kosten van het Tactisch Management is de daling van de kosten van de totale overhead minder sterk.

2018 in cijfers
NFC Index® Kantoren 2018 = € 490,- per m² vvo, exclusief btw.
In 2018 stegen de facilitaire kosten met 2,1 procent ten opzichte van die in 2017.
In 2018 daalde het vloeroppervlak per werkplek naar 19,8 m² vvo.

Download
Je downloadt de publicatie met kengetallen en toelichting gratis op onze NFC Index-website.

Wist je dat toegang tot het benchmarken via NFC Index standaard onderdeel uitmaakt van het FMN-bedrijfslidmaatschap. Meer weten over FMN en NFC Index? Lees dan hier verder.