FMN-bestuur maakt voordrachten (her)benoeming bestuursleden bekend

Voorafgaand aan het congres FMN Connect XL op woensdag 27 november 2019 houden we onze najaars-ALV. Eén van de agendapunten voor de ALV is de (her-)benoeming van een aantal bestuursleden. Naast de invulling van twee bestaande vacatures in het bestuur lopen ook een aantal termijnen af. Het bestuur is verheugd om – met inachtneming van de daarvoor geldende statutaire termijnen - voor alle betrokken posities in het bestuur een kandidaat aan de leden voor benoeming te kunnen voordragen.

ALV FMN - 22 november 2017.JPG

     

Voor een toelichting op de kandidaatstellingen en motivaties klik je hieronder op de naam van de kandidaat. Je wordt dan doorgelinkt naar de juiste pagina.

Posities en kandidaten
Functie Kandidaat Voordracht voor
Voorzitter Natalie Hofman (formele) herbenoeming voor een periode tot en met de voorjaars-ALV van 2020*)
Penningmeester Erik de Jonge herbenoeming voor een tweede periode van 2 jaar
Secretaris René de Vos benoeming voor een eerste periode van 2 jaar
Bestuurslid (professionele groei) Renske van der Heide benoeming voor een eerste periode van 2 jaar
Bestuurslid (onderwijs) Mira Bloemen-Bekx benoeming voor een eerste periode van 2 jaar

* De voorzitter kiezen we in principe altijd tijdens een voorjaars-ALV; door de fusie met NFC Index – waarbij voorzitter en penningmeester – formeel in een nieuwe termijn werden benoemd – is hierdoor een onbedoelde breuk met dit principe ontstaan. Met de herbenoeming tot met de voorjaars-ALV van 2020 herstellen we dit. Waarbij het goed is te melden dat de huidige voorzitter in het voorjaar van 2020 ook haar maximale benoemingstermijn (6 jaar) heeft bereikt en dan niet herbenoembaar zal zijn. De procedure voor werving, selectie en voordracht van een nieuwe voorzitter starten we na de najaars-ALV van 2019.

Tegenkandidaten

Na vandaag hebben de leden van FMN conform de statuten twee weken de tijd om voor deze bestuursvoordracht tegenkandidaten te stellen. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich – mits door tenminste 5 leden ondersteund – tot en met 16 oktober 2019, 13.00u melden via bestuur@fmn.nl. Bij de tegenkandidaatstelling overlegt de tegenkandidaat, naast de 5 ondersteuningsverklaringen, ook een korte motivatie voor zijn kandidaatstelling.

Meer informatie over de Algemene Ledenvergadering

Leden van FMN kunnen op deze pagina meer lezen over de Algemene Ledenvergadering.