Column: Brightful, innovaties voor de toekomst van FM

Als je dagelijks bezig bent met het realiseren van nieuwe werkomgevingen, dan wil je je blijven ontwikkelen door nieuwe kansen te creëren. Thomas van den Broecke en Chantal Bausch legden in 2016 de basis voor hun bedrijf, WOW Make It Work, dat nieuwe werkomgevingen realiseert en complexe verhuizingen coördineert. Sinds januari 2019 werken ze samen met studenten van Breda University of Applied Sciences (BUAS). Doel: future proof oplossingen voor de werkomgeving via het Brightful project.

Het drieluik: educatie, industrie en onderzoek

Het Brightful project biedt afstuderende studenten Facility Management van BUAS de kans om uitgebreid onderzoek te doen naar de gedragspatronen, wensen en eisen van kantoorgebruikers in de werkomgeving. Speciaal aandachtsgebied: de Millennial. Door in dit project de industrie, educatie en onderzoek te verbinden wordt het maximale effect nagestreeft. Het project past goed binnen de missie van de BUAS Academy of Hotel Management & Facility Management: "Door een expliciete link tussen educatie, industrie en onderzoek te maken creëren we een dynamische stroom van innovatie in educatie én vergroten we onze waarde als kennisinstituut binnen de FM-industrie."

De toekomst is Brightful

In januari van dit jaar zijn vier getalenteerde Facility Management studenten gestart met het ontwikkelen van evidence-based oplossingen die zullen helpen de FM-industrie future-proof te maken De vier Facility Management studenten werd gevraagd om voor hun scriptie de gedragspatronen, wensen en eisen van kantoorgebruikers, en specifiek Millennials, in de werkomgeving inzichtelijk te maken. Door data te verzamelen bij vijf grote bedrijven in verschillende industrieën onderzochten zij welke faciliteiten en services nodig zijn om een werkomgeving klaar te stomen voor de toekomst. Thomas, zelf alumnus van BUAS, en Chantal leggen uit: “We hebben gezien dat de werkomgeving in de afgelopen decennia flink is veranderd, mede door de grote impact van technologie. Kantoren zijn niet meer alleen een plek om te werken, maar ook om te ontmoeten, samen te werken en te ontspannen. De flexibiliteit van de werkomgeving wordt daardoor cruciaal en vergt een andere aanpak. We kijken daarbij naar gedrag, IT en facilities. Met dit onderzoek, uitgevoerd samen met de kantoorgebruikers van de toekomst, de studenten (zelf Millennials), proberen we erachter te komen wat er nodig is om de toekomst van de werkomgeving zo ‘Brightful’ mogelijk te maken.”

Brightful in een notendop: samen creëren

De studenten zijn gestart met de voorbereidende fase waarin zij per persoon één specifieke onderzoeksfocus hebben gekozen. Voor dit onderzoek zijn dat ‘werk-privébalans’, ‘samenwerking’, ‘productiviteit’ en ‘werkplekvariatie & controls’. Gebaseerd op deze onderwerpen hebben de studenten samen de survey ontwikkeld. De verzamelde data binnen het Brightful project worden door de studenten gebruikt bij het schrijven van hun thesis. 

Het project neemt in totaal vijf maanden in beslag. De studenten verzamelden in 21 dagen bij de bedrijven hun data. Daarna begon het zoeken naar patronen en relaties. Met de inzichten uit de analyse stappen de studenten in het traject van het ontwikkelen van inspirerende, innovatieve en toekomstbestendige oplossingen. Ook die fase gaat niet uit de losse pols maar wordt gestructureerd met gebruik van design thinking methodieken. Het project wordt afgesloten met een pitch aan WOW en de bedrijven van het onderzoek. Het beste idee wordt hierbij beloond met de Brightful Award en een jaar collegegeld ter waarde van €2.060.

De eerste inzichten

De studenten hebben in totaal 1124 surveys afgenomen. 54% van de respondenten komt uit de leeftijdsgroep tot en met 40 jaar en bestaat voor het overgrote deel uit Millennials. Dit komt overeen met de verwachting dat in 2020 50% van de werkpopulatie in Nederland uit Millennials bestaat. Uit de eerste onderzoeksanalyse komen een aantal verassende uitkomsten. Zo geeft 56% van de respondenten aan dat ze de werk-privé balans het belangrijkste aspect van het werk vinden. Opvallend is dat bijna 20% van deze groep social-media een ideaal middel vindt om los te komen van het werk. Ook opmerkelijk is ook de hoogte van het stressniveau. 51% van de respondenten geeft aan dat stress als gevolg van het werk wordt ervaren. Gemiddeld scoren ze een 6,5 als stresscijfer aan het einde van de dag.

Tenslotte is er ook een interessant beeld te zien bij de populariteit van de open werkomgeving (lees: kantoortuin). Al jaren wordt dit concept bediscussieerd en recente onderzoeken zijn hierover niet onverdeeld gunstig. De respondenten in dit onderzoek werken allen in een open werkomgeving en reageren toch zeer positief: bijna 70% geeft de voorkeur aan een open werkomgeving ten opzichte van een traditionele kantooromgeving met gesloten ruimtes.

Het eindresultaat; nog even geduld!

Binnenkort volgen de resultaten van de studenten: wat zijn zij te weten gekomen en welke oplossingen zien zij als Facility professionals van de toekomst? Stay tuned!

Thomas van den Broecke, Chantal Bausch, Geoff Maree, Yoy Bergs
BUAS, Breda

Foto FMN

 

Iedere maand wordt een column geschreven door een vertegenwoordiger van een hbo FM-opleiding in Nederland. De eerste column van Jaap Kloos (De Haagse Hogeschool) lees je hier. Voor de tweede column uit de reeks, geschreven door Wil Gooskens (Breda University of Applied Sciences), klik je hier. Joop van Duren (Zuyd Hogeschool, Heerlen) schreef de derde column uit de serie. De vierde column van Mirjam Bouman en Gurbe Laninga (Hanzehogeschool Groningen) vind je hier. De vijfde column van Niels Peters (FMN) is hier te vinden.