Column: Beweging krijgen in de facilitaire onderwijsketen

Verdwalen in onderwijsland. Wie de HBO Keuzegids 2019 openslaat verdrinkt in een salade van opleidingen. De meest spannende namen passeren de revue: van Integrale Veiligheidskunde tot International public management en van Ruimtelijke ontwikkeling tot Sportkunde. Logisch dat menig student door de bomen het bos niet meer ziet. Teveel onderwijssmaken lijkt het keuzeproces te frustreren. Met als ongewenst neveneffect dat we in het HBO de laatste jaren veel switchgedrag zien in combinatie met zorgelijke cijfers over studie-uitval. Voordat we overgaan op code rood is orde scheppen in het verwarrende opleidingenlandschap een eerste stap. Daarbij verdient het aanbeveling om met interventies ‘voor de poort’ studenten beter voor te bereiden op hun ‘droomstudie’ om studiesucces te bevorderen.

De bachelorstudie HBO Facility Management lijkt ook last te hebben van de steeds meer uitdijende opleidingenmix. Zo zien we sinds 2014 een daling van het aantal instromers van ruim 10% (bron: www.vereniginghogescholen.nl). Werk aan de winkel dus voor de negen instellingen om young professionals, die op de drempel staan van een vervolgstudie, te prikkelen kennis te maken met het boeiende facilitaire werkveld. Om ze daarna zo enthousiast te krijgen dat ze het aandurven een duik te nemen in het bruisende facilitaire water.

Maar hoe bereiken we de jeugd van tegenwoordig? De praktijk leert dat onderwijsinstellingen worstelen met de vraag via welke kanalen zij in contact kunnen treden met jongeren die zich oriënteren op een vervolgstudie. Sommigen richten hun pijlers op “oude media” zoals de website of communicatie-uitingen in landelijke kranten of openbaar vervoer. Anderen zetten vol in op online media zoals Facebook, Instagram of Twitter. De wetenschap is er nog niet over uit wat de beste mediastrategie is om daadwerkelijk jongeren te raken en welke woorden je moet inzetten om ook echt betekenisvol te zijn in de communicatie.

De facilitaire tak van de Haagse Hogeschool zet al ruim een decennium een extra troefkaart in om “zwevende kiezers” te interesseren voor de studie facility management. Jarenlang werd specifiek voor leerlingen MBO Facilitaire Dienstverlening niveau 4 een onderwijstraject van drie dagen aangeboden. In populaire onderwijstaal: proefstudeerdagen. Het doel was enerzijds de leerlingen bewust te maken wat studeren aan een HBO instelling betekent. Anderzijds werd alles uit de kast gehaald om het facilitair bloed bij de deelnemers sneller te laten stromen. Hoe gek het misschien ook klinkt: de oversteek van MBO facilitair naar HBO facilitair lijkt een rechte weg zonder drempels maar in werkelijkheid blijken veel leerlingen toch voor andere afslag te kiezen. Op de vraag wat MBO leerlingen ervan weerhoudt om een andere studieroute te kiezen werden antwoorden als “ik kan geen HBO studie betalen”, “vier jaar in de schoolbanken zie ik niet zitten” of “ik kies eerst voor een tussenjaar en kijk daarna verder” gegeven. Echter, het meest in het oog springende antwoord luidde: “ik ben uitgekeken op facilitair en sla nu een andere richting in”.

Dit studiejaar zijn we – samen met onze ROC partners – gestart met een facilitaire variant van het Keuzedeel Voorbereiding HBO. Een soort minor die MBO leerlingen laat kennismaken met de wondere wereld van het HBO Facility Management. We spreken de wens uit dat deze nieuwe onderwijseenheid de harten van de facilitaire leerlingen harder laat kloppen. Dat ze inzien dat facility management een arena is met onbegrensde mogelijkheden. Een vakgebied dat volop in beweging is met meer dan voldoende baankansen. Helpt u ook mee het facilitaire domein steviger op de radar te zetten? Om de oversteek voor kiezende studenten aantrekkelijker te maken?

Jaap Kloos
Teamleider aan de opleiding Facility Management
De Haagse Hogeschool, Den Haag