Informatiepagina en aanmeldpagina Vriend van FMN

Wat betekent het om een Vriend van FMN te zijn?

Door 'Vriend van FMN' te worden laat je zien dat je de activiteiten van FMN een warm hart toedraagt. De 'vriendschap' staat los van het FMN-lidmaatschap en geeft behoudens de vermelding op de 'Vriend van FMN'-pagina op de website geen recht op enige andere tegenprestatie vanuit FMN.

Iedere organisatie of ieder individu kan 'Vriend van FMN' worden. Met uitzondering van de organisaties waarvoor een overgangsregeling*) geldt, is 'Vriend van FMN' worden niet verplicht.

'Vriend van FMN' word je tot wederopzegging, maar tenminste voor een periode van 1 kalenderjaar. Opzegging van de 'vriendschap' gebeurt schriftelijk of per email tegen het einde van het kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand (opzeggingen dienen dus voor 1 december te zijn ontvangen)

Een 'Vriend van FMN' mag zelf de hoogte van zijn jaarlijkse bijdrage bepalen. FMN hanteert daarbij wel een aantal richtlijnen op basis van de omvang van de organisatie

Omvang organisatie

Richtlijn (bedragen excl. btw)

1-5 medewerkers

€ 250,-

6-25 medewerkers

€ 600,-

26-100 medewerkers

€ 1.500,-

Meer dan 100 medewerkers

€ 2.500,-

De minimale jaarlijkse bijdrage is voor organisaties € 250,- excl. btw per jaar en voor individuen € 50,- per jaar.

*) Organisaties die in 2014 de verplichte aanbiedersbijdrage aan FMN verschuldigd waren, vallen tot 31 december 2016 onder een overgangsregeling. Zij zijn tot die datum verplicht ‘Vriend van FMN’ (tenzij zij voor 10 januari 2015 hebben aangegeven tot 31 december 2017 onder de aanbiedersbijdrage te willen blijven vallen) en betalen het bedrag dat hoort bij de omvang van hun organisatie. Vanaf 1 januari 2017 wordt ook voor deze groep de ‘Vriend van FMN’-regeling zowel qua deelname als qua hoogte van de bijdrage volledig vrijwillig. Een organisatie die onder de overgangsregeling valt en na 1 januari 2017 géén vriend meer wil zijn of een ander bedrag wil betalen, dient dit vóór 1 december 2016 aan te geven. De 'Vriend van FMN'-regeling staat – ook in de overgangsregeling – los van het FMN-lidmaatschap.

Aanmeldformulier

Vul hier jouw gegevens in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

 Persoonlijke gegevens

 Ja, ik word/wij worden "Vriend van FMN"

NAW-GEGEVENS
Naam:
Geslacht:
man
vrouw

FACTUURGEGEVENS

(Bedrijfs)naam:
(Bedrijf-)adres:
(Bedrijf-)postcode:
(Bedrijf-)plaats:
(Bedrijf-)telefoon:
(Bedrijf-)mail:
Kenmerk voor facturering bv. Kostenplaats, opdrachtnr:


Omvang van uw organisatie
1 - 5 werknemers
6 - 25 werknemers
26 - 100 werknemers
101 - 500 werknemers
meer dan 500 werknemers
Jaarlijkse bijdrage tot wederopzegging *)
*) Vult u niets in dan gaan wij uit van het indicatieve bedrag voor uw organisatiegrootte. Voor minimum- en indicatieve bijdrage kijk hier links.  

 
GEGEVENS TBV VRIENDENPAGINA

(Bedrijfs-)naam t.b.v. vriendenpagina:
Url voor link naar eigen website: