Verdiepen

FMN is de aanjager op het gebied van kennis, onderzoek en onderwijs en gaat als opinieleider en belangenbehartiger samen met haar leden voorop in het ontdekken van het vakgebied van de toekomst. Via verschillende expertgroepen brengt FMN professionals bij elkaar die gezamenlijk de uitdagingen van de 21e eeuw aangaan. Als lid van FMN, heb je toegang tot de artikelen en whitepapers die deze expertgroepen delen.

Expertgroepen

FMN heeft vijf expertgroepen die zich verder verdiepen in het vakgebied van facility management en bijdragen aan vakvernieuwing. Leden van FMN kunnen extra informatie krijgen over deze thema's. De thema’s worden door het bestuur in samenspraak met de leden vastgesteld. Het bestuur benoemt de leden van de expertgroepen.

 

 • Technologie

  Technologie en data zijn de game changers van nu. Technieken die vijf jaar geleden nog niet bestonden, creëren nu nieuwe kansen voor groei. Vooral het inzetten van mobiel internet is op dit moment belangrijk voor facility management, maar ook ontwikkelingen rondom Internet of Things en Big Data zullen de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen. Denk aan het Agile Workplace Management waarmee werkplekken veel flexibeler kunnen worden ingezet. Of denk aan Smart Grids die in samenwerking met intelligente gebouwen kunnen helpen in het terugdringen van het energiegebruik van kantoren. Of denk aan de ontwikkelingen met Google Glass die onder andere schoonmakers kunnen helpen beter hun werk te kunnen doen. Deze ontwikkelingen zullen de toekomst van het vakgebied steeds meer gaan bepalen. FMN zal zich actief bemoeien met deze ontwikkelingen en van daaruit bijdragen aan vernieuwing van het vak.

 • Circulaire en inclusieve economie

  In een wereld waarin grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser worden is het van belang dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen en op een andere manier met die grond- en hulpstoffen omgaan. Dat vergt een andere manier van denken, maar biedt ook vanuit een welgemeend eigen belang van bedrijven, nieuwe kansen. Facility management kan – ook volgens MVO Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een nieuwe, circulaire en inclusieve economie. Beter energiemanagement geeft een bedrijf niet alleen een groener imago, het kan ook helpen met kostenbesparing. De transitie naar een duurzamere economie betekent echter wel een grote omslag in het denken en doen van bedrijven en het is daarom belangrijk dat de facility manager een centrale rol krijgt in dit proces en vertrouwen krijgt vanuit het management om deze transitie door te voeren. Het circulaire (en inclusieve) denken zal een belangrijke impuls geven aan de vernieuwing van het vakgebied facility management. FMN bemoeit zich daarom actief met dit thema en is bijvoorbeeld partner bij de Green Deal Circulaire Gebouwen en actief lid van het Platform Duurzame Huisvesting.

  De expertgroep houdt zich ook bezig met sociaal ondernemerschap. Naar aanleiding van het FMN Congres XL van 12 mei 2016, 'Be Smart, buy Social', is er een speciale pagina gemaakt over dit onderwerp. Die vind je via deze link.

 • Mensgerichte werkomgeving

  Mensen komen nooit naar kantoor voor de vierkante meters, werkstations of ICT-voorzieningen. Een goede werkomgeving kenmerkt zich door de droom te visualiseren, denk aan het grote standbeeld voor het hoofdkantoor van Pixar Animation Studios, en door de noodzaak voelbaar te maken, te laten zien waar de werknemers het allemaal voor doen. Het gaat om het gevoel ergens deel van uit te kunnen maken. Je energie bij elkaar te kunnen brengen om gave dingen neer te zetten die er daarvoor niet waren. Dat zijn belangrijke vraagstukken die een facility manager moet beantwoorden bij de inrichting van een kantoorpand.

  Het kantoor, het gebouw is een middel om mensen effectief en enthousiast hun bijdrage te laten leveren. Door de mens – en niet het gebouw – centraal te stellen kunnen mooie dingen worden bereikt. Het vakgebied Facility Management doet dat en kan daardoor waarde toevoegen aan organisaties.

 • Waardecreatie en Nieuwe Businessmodellen

  Mensen worden voortdurend emotioneel, cognitief, fysiek en in hun gedrag
  beïnvloed door de serviceomgeving waarin ze zich bevinden. Deze effecten
  zijn onmiskenbaar. We kunnen oprecht blij worden van een inrichting, het
  lastig vinden ons te concentreren in een kantoortuin, het benauwd krijgen in
  een open ruimte, maar ook (on)bewust in een winkel langer verblijven. De
  uitdaging van facility management is om waarde te creëren voor organisaties,
  ongeacht kantoor-, zorg-, onderwijs- of winkelomgeving. Dit kan ze, door
  doelgericht faciliteiten en diensten zo te ontwerpen en in te zetten dat ze
  bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie en een positief effect
  hebben op prestaties van mensen en de uitkomst van primaire processen. Hoe
  ze dat doet, kent een veelheid aan modellen, variërend van zelf doen,
  samenwerken met leveranciers (outsourcing), een publiek-private
  samenwerking, DBFMO-contracten en hybride vormen (o.a. serviced offices). De
  expertgroep Waardecreatie en New Business Models gaat hiertoe de why, how en
  what vragen beantwoorden ten aanzien van waardecreatie door FM en het
  spectrum schetsen van toekomstige business modellen en hun relevantie om FM
  te organiseren.

 • Vastgoed van de Toekomst

  De economische crisis heeft duidelijk gemaakt dat we op een andere manier met de ontwikkeling en beheer van ons vastgoed dienen om te gaan. Moeten we nog meer gebouwen bouwen als er een groot deel leegstaat? Welke invloed heeft een andere manier van werken op de inrichting en beheer van gebouwen? Vragen die van inmense invloed zijn op onze omgeving, op de financiële positie van organisaties. Het vakgebied facility management levert – vanuit de focus op de eindgebruiker – een belangrijke bijdrage aan de antwoorden op deze vragen. FMN is daarom actief betrokken bij de vraagstukken over “Vastgoed van de Toekomst” en draagt van daaruit bij aan vakvernieuwing en waardecreatie voor bedrijven.

Vakinhoudelijke commissies

FMN heeft twee vakinhoudelijke commissies die zich bezighouden met de vernieuwing en ontwikkeling van het vakgebied.

 

 • Commissie Onderwijs

  De commissie Onderzoek is het platform voor het reguliere onderwijs binnen FMN en heeft de volgende taken:

  • Bevorderen van de aansluiting tussen praktijk en onderwijs door beïnvloeding van het curriculum
  • Ontsluiten van vakvernieuwende en opinieleidende kennis; en
  • Ontwikkelen van loopbaantrajecten onder meer in het kader van ‘een levenlang leren’
 • Commissie Onderzoek

  FMN is op dit moment bezig met een herpositionering van de Commissie Onderzoek binnen de nieuwe organisatie. In essentie gaat de Commissie Onderzoek zich bezighouden met het ondersteunen van (individueel en institutioneel) onderzoek dat leidt tot vakvernieuwende en/of opinieleidende kennis en informatie.