Project DOEN

Het project 'DOEN' is van start. Na akkoord op de ALV van 23 mei j.l. is een plan van aanpak opgesteld dat op 19 juli is besproken met het bestuur van FMN. Het bestuur is akkoord gegaan en het projectteam is samengesteld en tot uitvoering overgegaan.

Het projectteam bestaat uit:

 • Hans Topée
 • Lex Jansen
 • Guido Meijer
 • Tjerk Rintjema
 • Roel Masselink

Doel

Met het project DOEN willen we inzicht krijgen in de doelgroepen en hun behoeften. Hiervoor voeren we een doelgroeponderzoek uit. Daarnaast is content een belangrijk element voor FMN. We kijken welke contentvormen er zijn, wat er al aan content is en hoe die te rubriceren is. Mede op basis van de onderzoeksresultaten wordt de content en het contentbeheer vastgesteld. Ook wordt een relatiedatabase opgezet zodat FMN-leden elkaar online kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen. Verder wordt er gekeken naar de systemen en technieken en wordt er gewerkt aan een tevredenheidsonderzoek die we in 2020 willen uitvoeren.

Doe-groepen

Onder het projectteam zijn vier ‘doe-groepen’ ingesteld, te weten:

 • Doelgroepenonderzoek  
  Aangestuurd door: Lex Jansen
 • Content   
  Aangestuurd door: Hans Topée
 • Systemen&Technieken 
  Aangestuurd door: Tjerk Rintjema
 • Deelnemerstevredenheid 
  Aangestuurd door: Wil Gooskens
"Je kunt de wereld niet veranderen door er over na te denken."

laptop pexels

create pexels

Project Doen pexels.PNG

Projectstructuur

Voor dit project is het wenselijk een heldere structuur vast te stellen in verband met de deelname, veranwoordelijkheid, betrokkenheid en rapportage. Zie de structuur in de bijlage.

Planning

De planning is opgesteld en alle doe-groepen zijn gestart. Na het doorlopen van diverse fases zijn we eind oktober toe aan de ‘match’ tussen de vier doe-groepen, het trekken van conclusies en het doen van aanbevelingen. Een opzet van nieuwe organisatie-elementen zal aan de orde zijn.
Je vindt de planning onder het kopje 'Documenten' onderaan deze pagina.

Meedoen?

Wil je deelnemen aan dit project, wil je suggesties bijdragen of heb je behoefte aan meer informatie, neem dan gerust contact op met:
Hans Topée, 06-50272828 hans@dewerkplaatsfabriek.nl of
Roel Masselink, 06-52454979 roel.masselink@fmn.nl

Project Doen

Documenten