Project DOEN

Project DOEN loopt (met een kanteling) door. Na het besluit voor een nieuw systeem ligt de focus nu op detaillering en invulling van deelnemer, product, verbinding, organisatie en systeem. Hiervoor zijn werktafels ingesteld en de planning is om in Q4 het systeem in gebruik te nemen. Een nieuwe fase met een aangepast projectteam.

Doel

Met Project DOEN willen we inzicht krijgen in de doelgroepen en hun behoeften als basis van een in te richten systeem voor duiden en gidsen, waarbij personalisatie, zelfwerkzaamheid en een webshop belangrijke onderdelen zijn. Hiervoor is een doelgroepenonderzoek uitgevoerd door bureau ABZ en zijn oudere onderzoeken geactualiseerd. Content is een belangrijk element voor FMN, en helder zal moeten zijn wat de wensen zijn en wat er al is. Een goed werkend systeem zal het resultaat moeten zijn en er zal sprake moeten zijn van een reguliere deelnemerstevredenheidsmeting.

Projectteam

Om stuur te zetten op de vele werktafels is op basis van de werktafels het volgende projectteam ingericht:

  • Erik de Jonge - penningmeester FMN en ‘Bestellen|Betalen’
  • René de Vos - secretaris FMN en ‘Organisatie’ en ‘Juridisch’
  • Lex Jansen - lid PT en ‘Deelnemers’
  • Hans Topée - voorzitter PT en ‘Content/Team’ en ‘Vormgeving’
  • 5 tafelleiders - ‘Systeem’, ‘DTO’, ‘Producten online’, ‘Producten offline’ en ‘Groepen’.

laptop pexels

 

Infographic

Tijdens de ALV op 27 november 2019 is onderstaande infographic toegelicht. De infographic vind je ook terug onder het kopje 'Documenten' en kun je daar downloaden.

Infographic project DOEN, gepresenteerd op FMN Connect XL - Bits don't bite

create pexels

 

Werktafels

Onder het projectteam waren vier ‘doe-groepen’ ingesteld, nu zijn dat elf ‘werktafels’. Deze werktafels worden divers en breed samengesteld en zullen in de eerste periode (nu - eind juli) een basis-detaillering opleveren voor organisatie en systeem. Daarna vindt toetsing en inbedding plaats, waarna de werktafels binnen hun gebied ook de toetsing doen van het eindproduct. De hoofdtafel is hierin de spil rond fasering, planning en akkoord van zaken.

Project Doen pexels.PNG

 

Planning en meedoen

Voor het project is een nadere planning opgesteld die je hier kunt bekijken. Wil je deelnemen aan dit project, wil je suggesties bijdragen of heb je behoefte aan meer informatie, neem dan gerust contact op met Hans Topée, 06-50272828, project_doen@fmn.nl.

Project Doen

Documenten