Poll: Moet de facilitaire sector het voortouw nemen in het terugdringen van de vleesconsumptie?