Netwerken

Onze leden vormen één van de belangrijkste bronnen van kennis en informatie. Via de FMN Netwerken ontsluit FMN deze kennis en informatie. Leden die specifieke interesses hebben kunnen zich aansluiten bij één van de bestaande netwerken of communities óf bij voldoende belangstelling van andere leden zélf een community oprichten binnen FMN.

©NFP-150016-139

Communities binnen FMN kunnen ontstaan op grond van:

  • Gedeelde interesses (bijv. duurzaamheid, FMIS-systemen, hospitality, etc.)
  • Behoefte aan uitwisseling ervaring (intervisie)
  • Gedeelde groepskenmerken (bijv. student, young professional, internationaal opererend facility manager, branche zoals de zorg, etc.)
  • Gezamenlijke belangen

Via het ledennet kun je je aanmelden voor één van de bestaande communities of netwerken.

Zelf een community binnen FMN oprichten? Stuur een mail naar fmn@fmn.nl.