GEANNULEERD: "Informatieplicht energiebesparing”: handelingsperspectief van de Facility Manager?

De informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en organisaties treedt vanaf 1 juli 2019 in werking. Dit is meteen ook de einddatum om aan deze nieuwe eis te voldoen. Iedere inrichting (gebouw) die onder de energiebesparingsplicht valt, moet óók een rapport opsturen aan het bevoegd gezag.


Weet jij wat jou als facility manager te wachten staat? Ben jij voorbereid?

Scroll naar beneden en meld je aan voor onze gratis informatiebijeenkomst op 27 maart a.s

Uit de Nationale Energieverkenning 2017 blijkt dat het toezicht op (en handhaving van) de energiebesparingseis tegen hindernissen aanloopt. Hiermee komt een belangrijk deel van het doel in het Energieakkoord voor duurzame groei buiten bereik.

Het ontbreken van voldoende informatie bij gebouweigenaren over de inrichting is een belangrijke hindernis. Het gaat om gegevens waarmee de controle op de energiebesparingsplicht gebeurt.

Om alle betrokkenen binnen het facilitair werkveld te informeren zullen de FMN Expertgroepen Circulaire en Inclusieve Economie en Vastgoed van de Toekomst kennis en ervaring op dit gebied delen in een Werk-sessie, waarin helderheid zal worden gegeven over wie moet wat, wanneer en hoe doen!

Programma
Welkom Hans GJ Topée

voorzitter FMN-expertgroep Vastgoed van de Toekomst en eigenaar van Dewerkplaatsfabriek.

1. “Blijft het bij praten of komt er actie?”
Ronald Remijn rea
lid FMN-expertgroep Circulaire & Inclusieve Economie en werkzaam als districtmanager Veolia

Ronald Remijn neemt u mee naar de actuele stand van zaken op het gebied van klimaatmaatregelen vanuit de politiek.

2. “Zuinig met energie: wat u moet doen!”
Anne Spira MSc
energietransitiescout Royal HaskoningDHV

Wat zijn de minimale eisen waaraan je moet voldoen? Wat is er nu al verplicht? Anne Spira zet dat voor je op een rij. Onder meer vertelt ze over wat de energiebesparingsverplichting in het Activiteitenbesluit milieubeheer (Erkende Maatregelen Lijst) en de Europese Energie-Efficiency Richtlijn vragen van jou als facility manager of corporate vastgoed manager - en wat je daarvoor vóór 1 juli 2019 geregeld moet hebben.

3. “Zuinig met energie: wat u kunt doen en hoe geeft u invulling aan uw ambities?”
ing. Rinus Vader MSc CFM
lid FMN Expertgroep Vastgoed van de Toekomst; Leading Professional Energietransitie Royal HaskoningDHV

Hoe kunt je jouw ambitie formuleren en hoe kun je hier invulling aan geven. Hoe haalbaar is de Paris Proof standaard, gasloos, energieneutraal en energetisch zelfvoorzienend voor bestaande gebouwen?
Hoe vertaal je zulke ambities naar maatregelen? Welke mogelijkheden zijn er om de impact en de kosten van zulke ambities nu al in kaart te brengen?

4. Case Study: Penitentiaire Inrichting van het Rijksvastgoedbedrijf
ir. Thomas Verhoeven
Projectmanager Royal HaskoningDVH

De penitentiaire Inrichting bevindt zich in een rivierrijk gebied, langs een grote rivier.
Het complex is in totaal 28.800 m2 groot en behoort hiermee tot één van de grootste penitentiaire inrichtingen in Nederland. Ingenieurs van Royal HaskoningDHV hebben in korte tijd het gebouw geschouwd op mogelijkheden ter verduurzaming en scenario’s uitgewerkt om het fossiele energieverbruik van deze inrichting de komende jaren fors terug te brengen.
Projectmanager Thomas Verhoeven van Royal HaskoningDHV zal de gekozen aanpak en de resultaten toelichten en bespreekt onder andere de kansen en uitdagingen van het toepassen van Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO).

Datum en tijdstip:
2019-03-27T15:30:00 2019-03-27T18:00:00
Locatie:
Hoofdkantoor Royal HaskoningDHV
Adres:
laan 1914, nr 53
3818 EX Amersfoort
Aanmeldperiode:

< terug naar de agenda