FMN Basistraining: ‘Breeam-NL In Use voor facilitair management’

In samenwerking met de Dutch Green Building Council (DGBC) heeft FMN de basistraining ‘Breeam-NL In Use’ ontwikkeld. Van facility management wordt in toenemende mate verwacht dat wordt meegedacht met de kernwaarden van de corebusiness. Met name op het gebied van duurzaamheid. Bij het in beeld brengen (en verbeteren) van de mate van duurzaamheid van een bestaand gebouw, bekleedt de facility manager een sleutelpositie. Daarnaast wordt een innoverende bijdrage verwacht bij onder andere de meerjaren-onderhoudsprogramma’s (MJOP).

Om aan deze eisen te kunnen voldoen, is het van belang basiskennis te vergaren en de samenhang tussen de corebusiness en de relevante processen die van invloed zijn op de duurzaamheid van gebouwen en bijbehorende (onderhoud)processen. Dit komt in deze training aan bod. Daarnaast wordt een business case besproken om de noodzakelijke activiteiten te kunnen valideren en draagvlak voor de uitvoering ervan te verkrijgen.

Toegevoegde waarde

Op basis van deze inzichten kun je duidelijk benoemen wat jouw toegevoegde waarde is en hoe je een betrouwbare en effectieve manager bent op het gebied van duurzaamheid van gebouwen. In deze training leer je wat er nodig is om de waarde van deze duurzaamheid voor jouw organisatie te duiden en te onderhouden.
Lees ook over deze training in de FMN e-zine.

Programma

Je leert:

• Hoe de theorie en achtergronden van de ‘Breeam-NL In Use’ systematiek worden toegepast in de praktijk.

• Met de ‘Breeam NL In Use’ systematiek de duurzaamheid van gebouwen te toetsen, aan te passen en te borgen.

• Een casus / illustratie uit de facility management praktijk.

• Hoe je aan de hand van een casus een business case kunt maken om draagvlak binnen jouw organisatie te krijgen.

• Hoe je acties kunt opzetten waarmee je direct met duurzaamheid voor gebouwen aan de slag kunt.

• Verder zal worden verwezen naar actuele literatuur en onderzoeksresultaten.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen voor FMN-leden € 395,- (exclusief btw). Niet-leden betalen € 465,- (exclusief btw) per deelnemer.

Datum en tijdstip:
2018-06-14T09:30:00 2018-06-14T13:00:00
Locatie:
VDH BZ (Forepark) Den Haag
Adres:
Wolga 5
2491 BK Den Haag (Forepark)
Aanmeldperiode:

< terug naar de agenda