Expertsessie Technologie: ‘DigiDealGO en FMBIM’

De behoefte aan digitalisering van de gebouwde werkomgeving (huisvesting) is ontstaan uit de wens de bidirectionele verbinding van objecten en menselijk gedrag te vergroten. Voor het aanbieden van vastgoed als een service en meer beleving bij eindgebruikers is flexibiliteit, real-time analyse van data en een levenscyclusbenadering nodig.

De utiliteitsbouw was echter zeer gefragmenteerd en hield wel rekening met beheer en onderhoud van vastgoed, maar niet met het functioneel gebruik van de gebouwde omgeving. Tien jaar geleden ontstond BIM, Building Information Management. Sector-overstijgende integratie van informatie werd mogelijk. Patrick MacLeamy legt in de video BIM, BAM, BOOM uit in welke verhouding investeringen in vastgoed en gebruikskosten staan. Voor wie bekend is met de NFC Index weet dat deze verhouding 1-10-100 bedraagt. De Netto Contante Waarde van het gebruik van de gebouwde werkomgeving gedurende 20 of 30 jaar kreeg een gezicht. Vandaag de dag is de bouwsector al heel ver met digitalisering van materialen en naderen we het kantelpunt dat ook FM-objecten worden opgenomen in een digitaal gebouwdossier. Tijd om ons voor te bereiden op wat komen gaat. Tijd om samen te werken in de gehele levenscyclus van de Gebouwde Omgeving. Zie hier de geboorte van de DigiDealGO. Een deal met alle stakeholders over de digitalisering van de gehele levenscyclus van de Gebouwde Omgeving.

Deze expertsessie zal de relatie tussen de DigiDealGO, facility management en het gebruik van de gebouwde omgeving duiden. Waarom wil de minister van Binnenlandse Zaken een DigiDeal voor de gehele levenscyclus? Wat komt er op ons af? Wat kunnen wij als Gebruikers er mee? Wat hebben onze Eindgebruikers er aan? Is dit het voorportaal van een FMBIM? Gaat deze het FMIS en IWMS vervangen? 

De projectleider van de DigiDealGO, Ron Saraber, zal een inkijk en update geven en vragen beantwoorden over de ontwikkeling van de DigiDealGO en het programmaplan tot 2030. FMN-deelnemers aan de expertgroepen en het coordinatieteam van de DigiDealGO zullen aanwezig zijn voor beantwoording van vragen op deelgebieden zoals, stelsel, onderwijs, digitale toelevering, lifecycle en cultuuromslag. Omdat de deal nog niet is getekend, staat deze sessie ook in het teken van feedback en input. 

Georganiseerd door de Expertgroep Technologie in samenwerking met het BIM Loket en de DigiDealGO. 
Vooraf kan worden geluncht op begane rond. Napraten kan daar ook. 
Maximaal aantal deelnemers is 20. 

Datum en tijdstip:
2019-03-07T13:00:00 2019-03-07T16:00:00
Locatie:
De Bouwcampus
Adres:
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
Aanmeldperiode:

< terug naar de agenda