FMN 24-uursopleiding: ‘Integraal Samenwerken in Beheer en Onderhoud'

Hoe kan het Beheer en Onderhoud van vastgoed meerjarig en integraal worden uitbesteed? Hoe kun je de ketensamenwerking zo organiseren dat de integraliteit in de samenwerking wordt geborgd? Welke contract- en samenwerkingsvormen kunnen daarbij worden ingezet? Wat betekent dat voor de rol van de opdrachtgevers en de leveranciers?

Het werkveld van Beheer en Onderhoud is aan verandering onderhevig. Organisaties beseffen steeds meer dat gebouwen en inrichting invloed hebben op de werksfeer, arbeidsproductiviteit en de beleving van medewerkers en klanten. Daar komt bij dat het actief bijdragen aan het duurzaamheidsvraagstuk, een van de grootste uitdagingen van deze tijd, van wezenlijk belang is voor de toekomst van de sector. Een moeilijke opgave, te meer omdat er sprake is van terugloop in financiën, een groter takenpakket en strengere eisen door wet- en regelgeving.

Daarnaast veranderen Facilitaire afdelingen steeds meer in regieorganisaties, waarin de opdrachtgever de rol van regisseur en facilitator aanneemt. Leveranciers krijgen daarbij als opdrachtnemer, veelal in de vorm van prestatiecontracten, steeds meer integrale uitvoeringsverantwoordelijkheid. Dit vraagt van alle betrokken professionals dat zij oplossingsgericht meedenken en ook de eigen organisatie kunnen vertegenwoordigen in bijvoorbeeld planvormings- en besluitvormingsprocessen.

Meer dan ooit is het van belang een goede en efficiënte samenwerking te realiseren om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en ervoor te zorgen dat financieel en kwalitatief rendement, risicobeheersing en transparantie worden gerealiseerd. Maar hoe organiseer je een samenwerkingsomgeving met en tussen alle betrokkenen op zo’n manier dat dit mogelijk is?

Gedurende deze 2-daagse praktijkopleiding wordt ingegaan op de relevante aspecten om de integrale samenwerking in Beheer en Onderhoud adequaat in te richten en te managen op een manier die de belangen van alle betrokkenen veiligstelt. Met als beoogd resultaat meer rendement door verbeterde samenwerking, voorspelbare begrotingen en voorspelbaar onderhoud (grip op kosten en kwaliteit). 

De opleiding biedt een praktisch en theoretisch kader, waarbij concrete tips, quick wins en praktijkvoorbeelden aan de orde komen. De werkwijze is sterk interactief, waardoor dagelijkse praktijkervaringen van de deelnemers uitgebreid aan bod komen.

Bijeenkomst
7-8 juni 2018 
Locatie Landgoed de Horst in Driebergen
Van 12:00 uur (7 juni) – 12:00 uur (8 juni), incl. diner en overnachting
Lees meer over het programma in de brochure.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen €1.395,00 (exclusief btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief verzorging gedurende de masterclass en het trainingsmateriaal.
FMN-leden krijgen 10% korting.

Datum en tijdstip:
2018-06-07T12:00:00 2018-06-08T00:00:00
Locatie:
Landgoed de Horst
Adres:
De Horst 1
3971 KR Driebergen
Aanmeldperiode:

< terug naar de agenda