Extra ALV

Op 19 september organiseert FMN een extra ALV. Tijdens deze extra ALV praat het bestuur de leden graag bij naar aanleiding van het – met instemming van de ALV van 11 mei jl – gedane onderzoek naar een intensivering van de samenwerking met NFC Index.

Het onderzoek leidt tot de conclusie dat een fusie tussen beide organisaties de enige en meest aangewezen weg is voor een duurzame samenwerking. De besturen van beide verenigingen bereiden voorstellen voor waarin later dit najaar aan de beide ALV’s concrete instemming zal worden gevraagd met een fusie per 1 januari 2018. De extra ALV op 19 september is bedoeld om u mee te nemen in de voorgenomen plannen en de uitwerking van het verdere tijdpad en besluitvormingsproces.

De plannen voor de samenwerking zijn het enige onderwerp van bespreking.

Voor de extra ALV vragen we onze leden zich van te voren aan te melden via deze link.

Datum en tijdstip:
2017-09-19T13:30:00 2017-09-19T15:00:00
Locatie:
Miele Experience Center
Adres:
De Limiet 2
4131 NR Vianen
Aanmeldperiode:

< terug naar de agenda