FMN Inspiratiesessie: Hoe lift je als ondernemer succesvol mee op de duurzaamheidstransitie?

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Vraagstukken op het gebied van klimaat, duurzaamheid, onderwijs en gezondheid zoals die door de VN in 17 Sustainable Development Goals zijn beschreven vragen om vernieuwend, meer probleemoplossend, ondernemen.

Ondernemen voor transitie


Dat dit nieuwe kansen biedt, laten de koplopers zien die zulke maatschappelijke thema’s omarmen en er winstgevende proposities omheen bouwen. Duurzaamheid als businesscase! Zij banen het pad voor de grotere ondernemingen. Door goed naar deze vernieuwers te kijken kan veel geleerd worden over de toekomst en kunnen nieuwe cross-sectorale samenwerkingen ontstaan die de transitie naar schoon, mensvriendelijk en winstgevend ondernemen versnelt.

In deze Masterclass wordt de transitieaanpak geïntroduceerd: een manier om ruimte te creëren voor fundamentele veranderingen binnen sectoren. Door deze aanpak breed toepasbaar te maken voor bestuurders en ondernemers, wordt het mogelijk de sector toekomstbestendig te maken.
Aan bod komen ervaringen die zijn opgedaan binnen de textielsector die als relatieve achterloper andere sectoren voorbijstreeft. In deze sector zijn duurzame doorbraken dichterbij gebracht door het opschudden en uitdagen van de sector, het realiseren van iconische innovaties, het vinden van nieuwe belangen en kansen en door het verbinden van de ‘voorhoede’ en de volgers. De sector laat zien dat duurzame innovatie een blijvend winstgevend businessmodel oplevert.

Wat levert deze Masterclass mij op?
-Een heldere aanpak om innovaties binnen bedrijven en organisaties te organiseren en te versnellen.
-Een model dat academisch is ontwikkeld door Drift/Dutch Research Institute For Transitions en in de praktijk is beproefd in 5 sectoren.
-Daarbij zijn veel lessen geleerd en de do’s en dont’s zullen uitgebreid aan bod komen.
-Je zult uitgedaagd worden om de aanpak tijdens de Masterclass al toe te passen op je eigen situatie.

Ondernemen voor transitie biedt lessen en praktische handvatten aan bestuurders, procesbegeleiders, ondernemers en veranderaars voor het versnellen en richtinggeven van de transitie naar een nieuw tijdperk waarin ondernemen anders - en beter - kan.

Michiel van Yperen
Michiel van Yperen (1964) is senior projectmanager Internationaal bij MVO Nederland en maakte 4 jaar lang deel uit van het Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen bij het Ministerie van Economische Zaken. De OESO-richtlijnen zijn de enige door overheden onderschreven MVO-normen voor internationaal ondernemen en een voorwaarde voor het verkrijgen van financiële overheidsondersteuning bij internationale handels- en investeringsactiviteiten.

De laatste jaren heeft hij als transitiemanager veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen van innovatieve businesscases in de sectoren textiel, leer, jute en bouw en helpt hij productielanden als Albanië, Bangladesh en India zich onderscheidend te positioneren voor de Westerse markt. Hij werkte samen met o.a. TU/e, Drift, RvO en ambassades om ‘Duurzaam Dutch Design’ mainstream te maken. In 2017 publiceerde hij samen met Drift het boek ‘Ondernemen voor Transitie’, uitgegeven door BOOM Amsterdam.

Vóór zijn functie bij MVO Nederland is hij betrokken geweest bij MVO-verbeterprojecten in de Chinese maak industrie en was mede-auteur van de MVO-toolkit China. Naast China heeft hij milieuprojecten bij bedrijven uitgevoerd in onder meer Chili, Costa Rica, Mongolië, Suriname en de VS. Dat deed hij o.a. vanuit IVAM BV/Universiteit van Amsterdam, SME Milieuadvies, IUCN en ambassades. Daarnaast was hij hogeschool docent (marketing)communicatie bij Van Hall Larenstein en werkte hij mee aan (duurzaamheids)opleidingen van UvA, Nyenrode, Erasmus Universiteit, Greenwich University, Dhaka Fashion University en Polytec University Tirana.

Zijn onderwijskundige en communicatie achtergrond maken hem een ervaren trainer, procesbegeleider, business developer en netwerker. Kwaliteiten die hij nu inzet om de duurzame transitie bij bedrijven te versnellen.

FMN leden betalen voor de Nive bijeenkomsten €95,-.
FMN leden die zich inschrijven voor deze bijeenkomst ontvangen een week voor aanvang een bevestiging van het Nive.

Datum en tijdstip:
2018-09-18T15:00:00 2018-09-18T18:00:00
Locatie:
Miele Experience Center
Adres:
De Limiet 2
4131NR Vianen
Aanmeldperiode:

< terug naar de agenda