Assetmanagement

Op 22 juni organiseert de Expertgroep Vastgoed van de Toekomst van FMN een bijeenkomst over assetmanagement. Welke zaken houden facility managers in de zorg bezig in relatie tot de kapitaalgoederen (assets) die zij managen? Hoe zit het met de betrouwbaarheid van jouw faciliteiten? Hoe is de veiligheid van jouw bewoners, patiënten of andere gebruikers? En waar zit het omgevingsgevaar en de complicatie ten aanzien van wet- en regelgeving? Kortom: Waar maak jij je zorgen om als vastgoedbeheerder?

Assetmanagement
We gaan deze dag in op de afweging tussen presentaties, risico's en kosten. Op de investering versus jaarkosten; het eigenaarsperspectief versus het gebruikserspersfectief en de rolverdeling tussen eigenaar, de manager en de service provider in relatie tot de kapitaalgoederen; de assets.

Enquête
Voor de congresgangers van het tweejaarlijkse wereldcongres IFHE, dat eind mei door de NVTG is georganiseerd in Den Haag, is een enquête ontwikkeld en uitgetest.
Aan de hand van de uitslagen van die enquête bouwen we het programma voor 22 juni op. Graag betrekken wij daarbij ook jouw topics. Daarom vragen we u om enkele minuten te besteden aan het invullen van deze zeer compacte enquête. Via deze link kom je bij de enquête.

Waarom gaan
We hopen je die dag extra duidelijkheid te bieden over het begrip 'assetmanagement'. Wat zijn de kansen voor de eindgebruiker en hoe ziet het afwegingskader er uit?

Uiteraard is deze bijeenkomst ook interessant voor facility managers uit andere segmenten, deze personen hoeven geen enquête in te vullen.

De conclusies die we voor de meeting van 22 juni voorbereiden en erna verwerken zullen in de maand juli in de vorm van een White-paper beschikbaar zijn.
Zie voor meer informatie deze link.
 

Kom je ook?

Datum en tijdstip:
2016-06-22T16:00:00 2016-06-22T19:00:00
Locatie:
Royal HaskoningDHV
Adres:
Laan 1914 nr.35
3818 EX Amersfoort
Aanmeldperiode:

Programma

22-06-2016
15:30 - 15:50 uur Inloop en opening
15:50 - 16:10 uur Terugkoppeling: What's on your mind?
Marieke Oosterbaan (Royal HaskoningDHV)
16:10 - 16:30 uur Assetmanagement in de zorg
Rinus Vader (Royal HaskoningDHV)
16:30 - 16:50 uur Energie management
Annemarie Brouwer (VUmc)
16:50 - 17:00 uur Pauze
17:00 - 17:20 uur Smart hospitals
Marieke Oosterbaan
17:20 - 17:40 uur Patientveiligheid
Pierre Rosmalen en Francois van Ekkendonk (Royal HaskoningDHV)
17:40 - 17:45 uur Afsluiting
17:45 - 19:00 uur Netwerkborrel

< terug naar de agenda