Haal meer uit je FMN-lidmaatschap en word actief lid

Wil jij meer uit je FMN-lidmaatschap halen? Overweeg dan om actief te worden binnen één van de commissies, expertgroepen of het bestuur van FMN. Je draagt dan niet alleen bij aan de ontwikkeling van FMN en het vakgebied, maar je bouwt ook verder aan een interessant netwerk en contacten voor jezelf.

Op dit moment zijn er binnen FMN de volgende vacatures:

Portefeuillehouder

Geleding

Functie

Vakvernieuwing

Commissie Onderwijs

Voorzitter
 

Vakvernieuwing

Expertgroep Vastgoed van de Toekomst Een of meerdere leden (eindgebruikers)

Vakvernieuwing

Diverse expertgroepen Een of meerdere leden

Bestuur

Bestuurslid Vakvernieuwing Profiel
Bestuur

Bestuurslid Data & Kengetallen

Profiel
Extern (namens FMN)

Codecommissie Schoonmaak

Lid

Meer weten? Neem dan contact op met de verenigingsmanager.