FMN Masterclass ‘Leiderschap I - Niemand is belangrijker dan het team’


Militair leiderschap is binnen de Nederlandse krijgsmacht en met name binnen de Landmacht gebaseerd op de beginselen van Mission Command, oftewel: ‘opdrachtgerichte commandovoering’. Veel buitenstaanders hebben bij het begrip ‘leger’ en het woord ‘opdrachtgericht’ het beeld van een hiërarchische organisatie met directief leiderschap. Het tegendeel is echter waar.

De Mission Command-stijl is ontwikkeld, omdat de klassieke, hiërarchische stijl van leiderschap niet meer aansluit bij de complexe, chaotische en onvoorspelbare gebieden waarin militaire eenheden opereren. De sterk wisselende omstandigheden bij operationele missies vergen besluiten op het niveau, het dichtst bij de actie. Deze stijl richt zich op een decentrale uitvoering en verschaft daarbij vrijheid van handelen voor de uitvoerende niveaus.

Binnen de Mission Command-stijl is de commandant verantwoordelijk voor ‘wat’ en ‘waarom’ er iets moet gebeuren. Hij doet dat door een duidelijke intent te formuleren waarin hij de gewenste uitkomst van de operatie beschrijft. De wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, het ‘hoe’, laat hij over aan zijn ondercommandanten.

Effectieve leiderschapsstijl

Spreker Otto van Wiggen is ervan overtuigd dat de Mission Command-stijl de meest effectieve leiderschapsstijl is in een turbulente en snel veranderende omgeving. Niet alleen in een militaire omgeving, maar ook in het bedrijfsleven en bij de overheid. Binnen Mission Command is het individuele belang ondergeschikt aan het teambelang. Het team is immers verantwoordelijk voor het realiseren van de opdracht. Vertrouwen, elkaars taken overnemen wanneer dat nodig is, elkaar door en door kennen en trainen in teamverband zijn essentiële aspecten binnen Mission Command.

Dialoog en discussie

In deze masterclass wordt niet alleen stilgestaan bij militaire voorbeelden, maar vooral ook bij voorbeelden uit het bedrijfsleven en bij de overheid. De masterclass is een dialoog en een inhoudelijke discussie en dus geen monoloog.

Programma

15.00 – 15.30 uur: Ontvangst.
15.30 – 15.35 uur: Opening.
15.35 – 17.00 uur: Masterclass.
17.00 – 17.10 uur: Pauze.
17.10 – 17.50 uur: Vervolg masterclass.
17.50 – 18.00 uur: Slotwoord door de programma-commissaris.
18.00 – 19.00 uur: Netwerkborrel.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 95,- (exclusief btw) per deelnemer. Niet-leden betalen: € 145,-. 

Datum en tijdstip:
2017-11-01T15:00:00 2017-11-01T19:00:00
Locatie:
Miele Experience Center
Adres:
De Limiet 2
4131 NR Vianen
Aanmeldperiode:

< terug naar de agenda