FMN Communities


De leden van FMN vormen een van de belangrijkste bronnen van kennis en informatie. Via communities ontsluit FMN deze kennis en informatie. Leden met specifieke interesses kunnen zich aansluiten bij een van de bestaande communities óf bij voldoende belangstelling van andere leden zélf een community oprichten binnen FMN.

De FMN Communities ontstaan op grond van:

  • Gedeelde interesses (bijvoorbeeld duurzaamheid, hospitality, etc.);
  • Behoefte aan uitwisseling van ervaring (intervisie);
  • Gedeelde groepskenmerken (bijvoorbeeld student, young professional, internationaal opererend facility manager, een branche zoals de zorg, etc.);
  • Gezamenlijke belangen.

De FMN Communities organiseren jaarlijks verschillende evenementen. Deze bijeenkomsten bieden volop netwerkmogelijkheden, maar hebben ook tot doel kennis op te doen en kennis te delen. Er worden interessante thema’s behandeld, vraagstukken opgelost en leden kunnen een kijkje nemen in de keuken bij andere organisaties. Zelf een community binnen FMN oprichten? Stuur een mail naar fmn@fmn.nl.