Inspiration & Learning Centre

“Als je een schip wil bouwen, moet je werklui niet opdragen hout te verzamelen, je moet niet het werk verdelen en orders geven. Leer in plaats daarvan mensen eerst te verlangen naar de eindeloze zee.” Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944).

shutterstock_519353749

Overdragen van kennis en ervaring is een van de kerntaken van een beroepsvereniging. Het I&LC is het platform van FMN om het facilitaire beroepenveld mee te nemen in persoonlijke professionele ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Daarnaast heeft het I&LC de rol van wegwijzer om de beroepsgroep te ondersteunen, om invulling te geven aan beleid of de professionele ontwikkeling van professionals.

Leer- en inspiratietrajecten

Het I&LC geeft hier vorm aan door leer- en inspiratietrajecten te verzorgen waar professionals van elkaars inzichten, worstelingen en ervaringen leren en anderzijds geïnspireerd worden door koplopers, ervaringsdeskundigen en experts vanuit het werkveld of kennisinstituten. Naar gelang de vragen, behoeften en uitdagingen, ontwerpt het I&LC in cocreatie met de experts van FMN, Next Level Facility Management programma’s die passen bij de vraagstukken van nu en de toekomst. Daarbij is steeds het uitgangspunt om de brede ervaring en kennis binnen FMN, verbonden organisaties en kennisinstellingen op een toegankelijke manier aan te bieden aan de brede doelgroep die FMN heeft.

Een visie en aanpak leren ontwikkelen

De kern van deze trajecten is dat professionals met beroepsgenoten een visie en aanpak kunnen ontwikkelen op de uitdagingen van nu en morgen. Daarnaast ontwerpt het I&LC incompany programma’s en organiseert zij kennisdeling en kennisontwikkeling. Het platform Next Level FM is hier een voorbeeld van.

Voor wie?

Executives en ervaren professionals

Het I&LC richt zich op iedereen die binnen het facilitaire werkveld voor uitdagende vraagstukken staat, zoals FM-directeuren, managers, district managers, kwaliteitsmanagers, consultants en andere professionals.

Young professionals

Het I&LC heeft een gericht programma voor young professionals om zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren middels supervisie en intervisie. Hierbij worden de experts binnen het FMN-netwerk betrokken om hun kennis en ervaring te delen met de young professionals. Het young professionals- en introductieprogramma voor de net-afgestudeerden is gebaseerd op de meester-gezel-verhouding. Het I&LC faciliteert het leerproces van de deelnemers en ondersteunt experts om hun rol als meester in het begeleidingsproces vorm te geven.

Starters

Wanneer je net bent afgestudeerd, heb je nog veel vragen en weet je nog niet wat het vakgebied je allemaal te bieden heeft. Het I&LC heeft een introductieprogramma ontwikkeld voor net-afgestudeerden om kennis te maken met de breedte van het vakgebied, en om een fundament te leggen voor de professionele ontwikkeling door inzicht en, heel belangrijk, het vormen van een professioneel netwerk in de FM-branche.

Visie op ontwikkeling en leren

Het I&LC van FMN heeft als doel om professionals een eigen visie te laten vormen over de uitdagingen die op hen afkomen. Bij het leren, denken we in eerste instantie aan een opleiding of training om kennis en vaardigheden te leren. Het I&LC richt zich op het vormen van inzicht om thema’s binnen de eigen context verder te brengen en door een omgeving te creëren waar men vooral van elkaar leert. Het traject van de zoektocht naar de kennis is belangrijker dan de antwoorden, want die zijn voornamelijk sterk individueel, afhankelijk van de dynamische bedrijfsorganisatie en haar omgeving.

Professionals maken gedurende het traject hun eigen ontwikkelplan en delen dat met de deelnemers. De trajecten van het I&LC helpen om de thema’s te doorgronden en deze te vertalen naar de eigen context. Samen een oplossing vinden die voor jouw situatie werkt. De uitdaging hierbij is om praktijk en theorie met elkaar in verbinding te brengen zodat je visie altijd gestoeld is op een fundament. De trajecten van het I&LC laten zich dan ook het beste vergelijken met een 'werkatelier'.

FMN balanceert het aanbod

FMN stelt het programma van het I&LC samen op basis van de visie en koers van de FMN Expertteams en verbonden kennisinstituten. Een onafhankelijke programmaraad ziet toe op de kwaliteit en relevantie van het aanbod. De FMN Expertteams en andere FM-experts worden betrokken bij de uitvoering van de programma’s.

Pioneren

Ook al is de scheidslijn dun, het is geenszins de bedoeling dat het I&LC concurreert met opleidings- en trainingsorganisaties in het werkveld. Het I&LC maakt per thema expliciet welke FMN-leden een aanvullend aanbod op het thema hebben, zodat leden op basis van inzicht en visie de volgende stappen in hun ontwikkeling samen met FMN-leden kunnen vormgeven.

Programma

Vanwege het COVID-19 coronavirus is het programma-aanbod uitgesteld. Zodra er nieuwe data bekend zijn, zullen deze hier worden geplaatst.