Samenwerking tussen FMN en CoreNet Benelux

FMN en CoreNet hebben samen met onder meer IVBN, NEPROM, VNG, IPO, het ministerie van I&M en anderen, in 2012 als Stuurgroeplid een convenant ondertekend in het kader van de Aanpak Leegstand Kantoren. In 2013 en 2015 zijn interessante onderzoeksrapporten met goede informatie beschikbaar gekomen. In 2013 over een reeks onderwerpen als Trends, Kwantiteiten, Kwaliteiten, locatie en Proces en in 2015 een rapportage over Duurzaamheid, Comfort en Veiligheid. Voor 2016 staat een volgende onderzoeksfase voor de deur naar lopend onderzoek dat relevant is.

CoreNet logo nieuw

Tegelijkertijd hebben CoreNet en FMN in het kader van het Convenant de volgende 5 afspraken samen gemaakt, en een 6e alleen door FMN is gemaakt als vakvereniging richting de eindgebruikers.

De afspraken zijn:

  1. Tweejaarlijks onderzoek ‘wat wil de eindgebruiker’. In 2013 en 2015 zijn de eerste resultaten gepubliceerd.
  2. Inzet naar leden om bestaand vastgoed te prevaleren boven nieuwbouw.
  3. Huurdersoverleg met verhuurders min. zes maanden voor opzegtermijn.
  4. Inzet van huurders om samen met verhuurders richting Gemeenten op te trekken inzake ruimtelijke belemmeringen, e.d.
  5. Inzet tot uitgavenplafond.
  6. Gedragscode Duurzame Eindgebruiker (FMN afspraak).

Binnenkort volgt meer informatie over de 6 genoemde afspraken.

In 2015 is door FMN en CoreNet Benelux besloten:
- Dat we ons vooral richten op toekomstige ontwikkelingen en de partijen in de vastgoedketen daarover informeren.
- Dat we geen onderzoek opnieuw gaan doen, maar onderzoeksresultaten van derden onder de aandacht brengen en daarover communiceren.
- Dat we ‘white spots’ in beeld brengen en input leveren aan de agenda bij de diverse onderzoeksgremia en onderwijsinstanties.
- En tenslotte dat we een jaarlijkse dialoogsessie houden in maart met de partijen in de vastgoedketen.

Meer informatie over de samenwerking met Corenet: