Lidmaatschap

Er zijn twee manieren om lid van FMN te zijn: als organisatie via het zogenaamde bedrijfslidmaatschap of als individu via een persoonlijk lidmaatschap. Bij een bedrijfslidmaatschap wordt de organisatie lid en worden onder dit lidmaatschap één of meerdere medewerkers geregistreerd. Bij een persoonlijk lidmaatschap word je – de naam zegt het al – als persoon lid en ben je de enige*) die onder dit lidmaatschap als lid geregistreerd staat.
Op alle lidmaatschappen zijn uiteraard onze reglementen van toepassing, zoals statuten en het huishoudelijk reglement.
*) een uitzondering zijn de studentencollectieven via een opleiding of studievereniging; onder zo’n collectief kunnen meerdere persoonlijke lidmaatschappen van studenten worden geregistreerd.

» Klik hier voor het huishoudelijk reglement en de statuten

» Klik hier voor een globaal overzicht van de FMN lidmaatschappen 2020

Persoonlijk lidmaatschap

Als je je als individu bij FMN wilt aansluiten, ontvang je van FMN rechtstreeks een jaarlijkse contributiefactuur. Per 1 januari 2020 zijn de contributietarieven (excl. btw):
• Professionals (ouder dan 30 jaar): € 320,-
• Young Professionals (t/m 30 jaar): € 160,-
• Studenten: € 42,- *)

De contributie wordt aan het begin van het jaar in rekening gebracht voor het gehele jaar. Word je in de loop van het jaar lid, dan berekent FMN de contributie naar rato.

*)Word je als student via een collectief van je school of je studievereniging lid, dan betaal je een lager bedrag. Je krijgt dan ook niet rechtstreeks van FMN een factuur, maar betaalt je contributie aan het collectief.

Bedrijfslidmaatschap

De basiscontributie voor het bedrijfslidmaatschap bedraagt €1.440,- excl. btw. In dit bedrag is standaard inbegrepen:
• de mogelijkheid om tot maximaal 6 personen onder dit lidmaatschap te registreren (vertegenwoordigt een waarde van maximaal €1.920,- excl. btw); en
• de NFC Index 1 module (vertegenwoordigt een waarde van €685,- excl. btw), waarmee je zelf online op facilitaire kosten kunt benchmarken.

Meer dan 6 leden onder het bedrijfslidmaatschap brengen?
Dat kan. Er geldt dan mogelijk een aanvullende contributie. Deze berekenen we als volgt. We kijken wat het totaalbedrag van de contributie zou zijn geweest als de personen die onder het lidmaatschap geregistreerd worden persoonlijk lid waren geworden. We passen op dat totaalbedrag onderstaande kortingsstaffel toe. Is de uitkomst van die berekening kleiner of gelijk aan €1.440,- dan brengen we dat in rekening. Is de uitkomst hoger dan €1.440,- dan brengen we dat hogere bedrag in rekening. Bij (extra) aanmeldingen gedurende een kalenderjaar wordt een naar rato herberekening gemaakt

Aantal registraties*)

Kortingspercentage

7-10

25%

11-15

30%

16 of meer

35%

*) Voor het bepalen van de hoogte van de korting kijken we naar het aantal registraties op 1 januari van het lopende jaar; of bij een nieuw lidmaatschap het moment van toetreding.

Actief benchmarken als eindgebruiker?
Sluit dan tegen meerprijs de volgende aanvullende NFC Index-module af:

Module

Meerprijs

Doelgroep

Omschrijving

2

€1.050

Eindgebruiker

Benchmarken met begeleiding; deelname aan kenniskringen

Kengetallen gebruiken om klanten/opdrachtgevers te adviseren?
Sluit dan tegen meerprijs één van de aanvullende NFC Index-modules af:

Module

Meerprijs

Doelgroep

Omschrijving

3

€1.200

Adviseurs

Mogelijkheid om benchmark te gebruiken bij opdrachtgevers

4

€1.200

Maincontractors

Mogelijkheid om benchmark te gebruiken bij klanten