Commissies

FMN is een vereniging van, voor, door en met de leden. Naast het bestuur, kent FMN onder meer onderstaande gremia waarin leden actief kunnen zijn.

Expertgroepen en vakinhoudelijke commissies

De expertgroepen en vakinhoudelijke commissies richten zich op de vernieuwing en de ontwikkeling van het vakgebied. Zij vallen binnen het bestuur onder de portefeuillehouder Vakvernieuwing. Het bestuur gaat over de thema’s en de samenstelling van de expertgroepen. Op dit moment zijn de volgende expertgroepen en vakinhoudelijke commissies actief:

De pagina's van de expertgroepen zijn deels alleen toegankelijk voor leden.

Wil jij actief worden in één van de expertgroepen of vakinhoudelijke commissies? Meld je dan hiervoor aan via het ledennet.

Verder kent FMN in het kader van de NFC Index een aantal kenniskringen. Deze kenniskringen zijn per sector georganiseerd en alleen toegankelijk voor leden die de NFC Index 2 module hebben afgesloten. Binnen het bestuur vallen de kenniskringen onder het bestuurslid Data & Kengetallen.

Organisatorische commissies

Er zijn tal van commissies en groepen die het bestuur ondersteunen bij het bedenken en uitvoeren van de activiteiten van FMN. Op dit moment kennen we de volgende actieve commissies:

Wil jij actief worden in één van deze commissies? Meld je dan hiervoor aan via het ledennet.

Communities

FMN biedt de leden de mogelijkheid zich in netwerken te organiseren rond bijvoorbeeld specifieke thema’s, interesses, doelgroepen of belangen. Leden kunnen op deze manier op simpele wijze met elkaar in contact treden en kennis en informatie met elkaar delen.

Communities worden ingesteld door het bestuur op verzoek van één of meerdere leden. Wil je je aanmelden voor een community, dan kan dat via het ledennet. Wil je zelf een nieuwe community oprichten? Stuur dan een e-mail naar fmn@fmn.nl.

Op dit moment zijn de volgende communities actief:

Binnen het bestuur is het bestuurslid Professionele Groei verantwoordelijk voor bovenstaande communities.

Daarnaast bestaan nog de volgende netwerken binnen FMN:

  • FMN-NFC Index Demandkring
  • FMN Businessclub (voor FMN Partners)

Deze netwerken vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Leden, Partners & Sponsoring.

 

Adviesorgaan

Het bestuur wordt ondersteund door het volgende adviesorgaan:

  • Commissie Voordrachten Ereleden, waarvan de verenigingsmanager de ambtelijk secretaris is.

Verder zijn er diverse overlegmomenten van het bestuur of een bestuurslid met de verschillende geledingen binnen FMN. Ook organiseert het bestuur regelmatig overleggen met leden die actief zijn in één van de expertgroepen, commissies of in een (kernteam van een) community of kenniskring.