Commissies

FMN is een vereniging van, voor, door en met leden. Naast het bestuur, kent FMN onder meer onderstaande gremia waarin leden actief kunnen zijn.

Expertteams en commissies

De expertteams en de commissie Onderwijs richten zich op de vernieuwing en de ontwikkeling van het vakgebied. Zij vallen binnen het bestuur onder de portefeuillehouder Vakvernieuwing. Het bestuur gaat over de thema’s en de samenstelling van de expertteams. Lees hier welke expertteams en vakinhoudelijke commissie momenteel actief zijn.

Kenniskringen NFC Index

FMN kent in het kader van de NFC Index een aantal kenniskringen. Deze kenniskringen zijn per sector georganiseerd en alleen toegankelijk voor leden die de NFC Index 2-module hebben afgesloten. Binnen het bestuur vallen de kenniskringen onder het bestuurslid Data & Kengetallen.

Communities

FMN biedt haar leden de mogelijkheid zich in netwerken te organiseren rond bijvoorbeeld specifieke thema’s, interesses, doelgroepen en belangen. Leden kunnen op deze manier met elkaar in contact treden en kennis en informatie met elkaar delen.

Binnen het bestuur is het bestuurslid Professionele Groei verantwoordelijk voor bovenstaande communities. Communities worden ingesteld door het bestuur op verzoek van één of meerdere leden. Wil je je aanmelden voor een community, dan kan dat via het ledennet. Wil je zelf een nieuwe community oprichten? Stuur dan een e-mail naar fmn@fmn.nl.

Klik hier voor een overzicht van de communities.

Adviesorgaan

Het bestuur wordt ondersteund door het volgende adviesorgaan:

  • Commissie Voordrachten Ereleden, waarvan de verenigingsmanager de ambtelijk secretaris is.

Verder zijn er diverse overlegmomenten van het bestuur of een bestuurslid met de verschillende geledingen binnen FMN. Ook organiseert het bestuur regelmatig overleggen met leden die actief zijn in één van de expertteams, commissies of in een (kernteam van een) community of kenniskring.

Overige netwerken

De overige netwerken binnen FMN zijn:

  • NFC Index Demandkring
  • FMN Businessclub (voor FMN Partners)

Deze netwerken vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Leden, Partners & Sponsoring.