Commissies

FMN is een vereniging van, voor, door en met de leden. Naast het bestuur, kent FMN de onderstaande gremia waarin leden actief kunnen zijn.

Expertgroepen en vakinhoudelijke commissies

De expertgroepen en vakinhoudelijke commissies richten zich op de vernieuwing en de ontwikkeling van het vakgebied. Zij vallen binnen het bestuur onder de portefeuillehouder Vakvernieuwing. Het bestuur gaat over de thema’s en de samenstelling van de expertgroepen. Op dit moment zijn de volgende expertgroepen en vakinhoudelijke commissies actief:

De pagina's van de expertgroepen zijn alleen toegankelijk voor leden.

Organisatorische commissies

Daarnaast zijn er tal van commissies en groepen die het bestuur ondersteunen bij het bedenken en uitvoeren van de activiteiten van FMN. Op dit moment kennen we de volgende actieve commissies:

  • Programmaraad (portefeuille ‘Professionele Groei’)
  • Commissie Internationaal (portefeuille ‘Verbinden’)

Daarnaast zijn er nog enkele commissies die op dit moment vanwege de veranderingen binnen FMN in ontwikkeling zijn.

Wil je ook actief worden in één van deze commissies? Meld je dan hiervoor aan via het ledennet.

Communities

FMN biedt de leden de mogelijkheid zich in netwerken te organiseren rond bijvoorbeeld specifieke thema’s, interesses, doelgroepen of belangen. Leden kunnen op deze manier op simpele wijze met elkaar in contact treden en kennis en informatie met elkaar delen.

Communities, die onder verschillende namen actief kunnen zijn, ontstaan op initiatief van de leden zelf. Wil je je aanmelden voor een community, dan kan dat via het ledennet. Wil je zelf een nieuwe community oprichten? Stuur dan een email naar fmn@fmn.nl.

Op dit moment zijn de volgende communities actief:

 

Adviesorganen

Het bestuur wordt ondersteund door een tweetal adviesorganen vanuit de leden. Het betreft:

  • Koersteam
  • Commissie Voordrachten Ereleden