FMN Inspiratiesessie: De kracht van platformstrategie: Nieuwe verdienmodellen

Nieuwe business concepten gaan uit van tussenpersonen die aanbod en vraag bij elkaar brengen. Ontmoetingsplaatsen voor selectie, “matching” en communicatie. Voorbeelden zijn AirBnB, Uber, maar ook Amazon.com en Aliexpress, Thuisbezorgd.nl en Bol.com.

foto cor molenaar

Wat levert deze bijeenkomst mij op?
Cor Molenaar geeft aan wat de kansen en de bedreigingen zijn van de huidige ontwikkelingen en toekomstige ontwikkelingen als Internet of Thing, blockchain, conversations.

De kracht van platformstrategie: Nieuwe verdienmodellen!
Hoe kan je optimaal faciliterend zijn aan klantgedrag?Nieuwe business concepten gaan uit van tussenpersonen die aanbod en vraag bij elkaar brengen. Ontmoetingsplaatsen voor selectie, “matching” en communicatie. Voorbeelden zijn AirBnB, Uber, maar ook Amazon.com en Aliexpress, thuisbezorgd.nl en Bol.com.

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • De kracht van nieuwe business concepten
  • Nieuwe verdienmodellen en concurrentiemodellen
  • Andere klantrelaties
  • Het einde van de supplychain?

Prof. Dr. Cor Molenaar
De combinatie van academisch onderzoek en toepassingen in de “praktijk”
Na zijn economiestudie heeft Cor een veelheid aan studies gevolgd om zijn visie verder te verdiepen. Nadat hij zijn masterdiploma had behaald aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het vakgebied organisatiekunde (change management 1992), begon hij aan zijn promotieonderzoek: “toepassingsmogelijkheden van informatietechnologie in marketing”. In januari 1997 heeft hij zijn proefschrift verdedigd aan de Rijksuniversiteit Groningen Zijn promotoren waren Prof Dr. P.S.H. Leeflang en Prof. Dr. J.C. Hoekstra.

In 1999 volgde zijn benoeming als (deeltijd) Hoogleraar bij de vakgroep Bedrijfskunde van RSM/ Erasmus Universiteit te Rotterdam. Zijn leeropdracht is: onderzoek te verrichten naar de veranderingen, die ontstaan door de toepassing van informatietechnologie in marketing en bij het gedrag van mensen. Naast onderzoek verzorgt hij ook een eigen keuzevak eMarketing binnen de reguliere masteropleiding. Sinds 2007 is zijn leeropdracht vergroot tot eMarketing en invloed internet op koopgedrag. Hierbij wordt juist de invloed van internet onderzocht op het koopgedrag van mensen en bedrijven.

FMN leden betalen voor de I&LC bijeenkomsten €95,-.
FMN leden die zich inschrijven voor deze bijeenkomst ontvangen een week voor aanvang een bevestiging van het Nive.

Datum en tijdstip:
2018-05-29T15:00:00 2018-05-29T18:00:00
Locatie:
Miele Experience Center
Adres:
De Limiet 2
4131 NR Vianen
Aanmeldperiode:

< terug naar de agenda