Afmelden

Natuurlijk houden we je liever als lid van FMN, maar we kunnen ons situaties voorstellen waarin je jouw lidmaatschap wilt beëindigen. Opzeggen doe je door het invullen van het opzegformulier op het ledennet.

Wijze van opzeggen en voorwaarden
  • Het FMN-lidmaatschap is altijd een persoonlijk lidmaatschap. Dit betekent dat je ook alleen zelf je lidmaatschap kunt opzeggen. Dit geldt ook als jouw contributiefactuur door een derde (bijv. je werkgever of een inkooporganisatie) wordt betaald.
  • Alleen opzeggingen verstuurd via het formulier op het ledennet worden in behandeling genomen.
  • Je opzegging moet vóór 1 december door ons zijn ontvangen om je lidmaatschap met ingang van het nieuwe kalenderjaar te beëindigen. Is jouw opzegging nà 1 december ontvangen? Dan loopt je lidmaatschap nog 1 kalenderjaar door.
  • FMN stuurt altijd schriftelijk of per email een bevestiging van de opzegging.
Lid via een collectief of beheerder van een collectief lidmaatschap?

Ook bij een collectief lidmaatschap is en blijft het FMN-lidmaatschap altijd een persoonlijk lidmaatschap en kan een lid alleen zelf opzeggen door het invullen van het formulier op het ledennet. Een collectief lidmaatschap betekent niets anders dan dat de contributiefactuur voor het lid door FMN naar een derde (meestal de werkgever) wordt gestuurd en dat FMN – afhankelijk van het aantal leden dat in de factuur aan die derde is betrokken – een korting geeft op de contributie.

FMN heeft voor ieder collectief lidmaatschap een vast aanspreekpunt bij de betreffende organisatie. Dit aanspreekpunt is er van op de hoogte dat FMN-lidmaatschappen persoonlijk zijn en niet door de organisatie kunnen worden opgezegd. Ons aanspreekpunt kan wel:

  • aangeven dat met ingang van het nieuwe kalenderjaar de organisatie niet langer de factuur wil ontvangen voor de FMN-leden werkzaam bij die organisatie.
  • doorgeven dat één of meerdere leden niet meer onder het collectief vallen
  • nieuwe leden voor het collectief doorgeven (hiervoor wordt een aanvullende contributiefactuur gestuurd)
  • een nieuw aanspreekpunt voor het collectief doorgeven
  • een nieuw aanspreekpunt voor de contributieverzamelfactuur doorgeven.

Deze informatie dient vóór 1 november te worden doorgegeven, zodat FMN het betreffende lid tijdig kan informeren over de consequenties en het lid nog in de gelegenheid is zijn lidmaatschap eventueel op te zeggen.

Afmeldingen uit een collectief gedurende een kalenderjaar leiden niet tot verrekeningen tussen FMN en het collectief (bijv. de werkgever). Een eventuele verrekening is een zaak tussen de beheerder van het collectief en het FMN-lid.