Afmelden

Natuurlijk houden we je liever als lid van FMN, maar we kunnen ons situaties voorstellen waarin je jouw lidmaatschap wilt beëindigen.

Opzeggen persoonlijk lidmaatschap
  • Alleen opzeggingen verstuurd via het formulier op het ledennet worden in behandeling genomen.
  • Je opzegging moet vóór 1 december door ons zijn ontvangen om je lidmaatschap met ingang van het nieuwe kalenderjaar te beëindigen. Is jouw opzegging ná 1 december ontvangen? Dan loopt je lidmaatschap nog 1 kalenderjaar door.
  • FMN stuurt altijd schriftelijk of per e-mail een bevestiging van de opzegging.
Opzeggen bedrijfslidmaatschap
  • Alleen opzeggingen verstuurd via het formulier op het ledennet worden in behandeling genomen.
  • De opzegging moet vóór 1 december door ons zijn ontvangen om het lidmaatschap met ingang van het nieuwe kalenderjaar te beëindigen. Is jouw opzegging ná 1 december ontvangen? Dan loopt het bedrijfslidmaatschap nog 1 kalenderjaar door.
  • FMN stuurt altijd schriftelijk of per e-mail een bevestiging van de opzegging.
Uitschrijven deelnemers bedrijfslidmaatschap en opzeggen aanvullende modules

Organisaties die deelnemers aan het bedrijfslidmaatschap willen uitschrijven of aanvullende modules willen beëindigen, dienen dit vóór 1 december bij FMN kenbaar te maken. Stuur hiervoor een e-mail naar ledenadministratie@fmn.nl.