Commissies

Binnen FMN zijn er verschillende commissies actief.
 • Redactiecommissie
 • Onderzoekscommissie
 • Onderwijscommissie
 • Sponsorcommissie
 • Commissie Events
 • Commissie Internationaal 
 • Commissie Leden

Redactiecommissie
Tot maart 2015 vormde het tijdschrift FMI (Facility Management Informatie) een belangrijke informatiebron voor FMN-leden. FMI was het vak- en verenigingsblad van FMN en beschreef de ontwikkelingen in het facilitaire werkveld en binnen de vereniging. FMN is op dit moment bezig met de ontwikkeling van een nieuw crossmediaal platform, inclusief een tijdschrift, die media 2015 gelanceerd zal worden.

De redactie van FMI bestaat uit een aantal leden waarbij gezocht wordt naar diversiteit in zowel ervaring als achtergrond. De redactie van FMI is verantwoordelijk voor de inhoud van het blad waarbij zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van input van leden.

Samenstelling redactiecommissie
De hoofdredacteur van FMI is John Dommerholt. De commissieleden vindt u op het FMN-ledennet, contact opnemen met de commissie kan via het FMN-bureau.

Onderzoekscommissie
De commissie Onderzoek bewaakt de onderzoeksagenda van FMN en behandelt en beoordeelt onderzoeksaanvragen.

Vier hoofdthema's van de onderzoeksagenda

 • Relatie FM en vastgoed in relatie tot ruimtegebruik;
 • Beleving, gastvrijheid, vraagsturing en ketenomkering;
 • Duurzaamheid;
 • Strategie en toegevoegde waarde.

Centraal staan innovatie, samenwerking en overdraagbaarheid. De ambitie is vraag gestuurd, vernieuwend onderzoek met toepassingen voor de praktijk tot stand te brengen. Op deze wijze draagt FMN bij aan stevige fundamenten voor facility management.

Samenstelling onderzoekscommissie
De functie van voorzitter van de commissie Onderzoek is vacant. Op het FMN-ledennet vindt u de commissieleden. Contact opnemen met deze commissie kan via het FMN-bureau.

Klik hier voor nadere informatie.

Onderwijscommissie
Het bevorderen van de interactie tussen beroepsonderwijs en werkveld. Dat is de hoofddoelstelling van de Onderwijscommissie van FMN. De commissie komt twee per jaar bijeen en levert jaarlijks een bijdrage aan de Onderwijsspecial, zie voor de onderwijsspecial www.onderwijsspecial.nl. Deze special wordt uitgegeven door IFMEC. Dit jaar verschijnt er voor leden een digitale uitgave. 

Project "Knowledge Sharing"
Het project "Knowledge Sharing" van de onderwijscommissie heeft als doel het delen van kennis tussen studenten onderling, het onderwijs en het werkveld. Het project keert jaarlijks terug.
Het Knowledgesharing Project is opgebouwd uit een onderzoek en diverse bijeenkomsten.
Ter afsluiting van het project wordt een symposium georganiseerd waar de resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd. De resultaten worden ook gepubliceerd in een artikel in FMI.

Samenstelling onderwijscommissie
De commissie staat onder voorzitterschap van Ellen Burger. De commissieleden vindt u op het FMN-ledennet, contact opnemen met de commissie kan via het FMN-bureau.

Sponsorcommissie
FMN staat open voor organisaties en bedrijven die de vereniging willen ondersteunen bij het bereiken van haar doelstellingen. FMN kent twee vormen van sponsoring: het hoofd- en het subsponsorschap. Voor beide vormen bestaat een aantrekkelijk arrangement van tegenprestaties, waaronder uiting van bedrijfsnaam en logo op diverse items en de mogelijkheid tot profilering tijdens reguliere (netwerk)bijeenkomsten van de vereniging. De hoofdsponsoren hebben branche-exclusiviteit.

Samenstelling sponsorcommissie
De Sponsorcommissie van FMN ziet toe op de naleving van gemaakte afspraken, beoordeelt nieuwe sponsoraanvragen en onderhoudt nauwe contacten met de sponsoren. De commissieleden vindt u op het FMN-ledennet, contact opnemen met de commissie kan via het FMN-bureau.

Klik hier voor nadere informatie over het sponsorschap van FMN.
 

Commissie Events
Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van alle landelijke verenigingsbijeenkomsten: zoals de Algemene Leden Vergaderingen met aansluiten een thema bijeenkomst, de FMN Nieuwjaars borrel, het FMN Gala, en de “actieve leden bijeenkomst”.

Samenstelling Commissie Events
De commissie staat onder voorzitterschap van René Wentink. De commissieleden vindt u op het FMN-ledennet, contact opnemen met de commissie kan via het FMN-bureau.


Commissie Internationaal
De Commissie Internationaal formuleert het internationale beleid van FMN en geeft vorm en invulling aan de uitvoering. 

Samenstelling commissie Internationaal
De commissie staat onder voorzitterschap van Frans van Eersel. De commissieleden vindt u op het FMN-ledennet, contact opnemen met de commissie kan via het FMN-bureau.


Commissie Leden

"Werkzaamheden gericht op introductie, activering en binding van leden"


Op donderdag 25 april 2013 lanceerde FMN de nieuwe commissie Leden (aansluitend op de drie speerpunten van FMN: kennis, ontmoeten en leden). Deze commissie gaat zich vooral richten op de introductie, activering en binding van leden.

De commissie komt voort uit het samengaan van de kenniskring Young Professionals en de Starterskring, die allebei ophouden te bestaan. Het werk van de commissie is vooral gericht op (potentiële) leden die nog niet zo lang binnen Facility Management (FM) werkzaam zijn. Dat kunnen FM-studenten zijn of starters op de arbeidsmarkt, maar ook mensen die op latere leeftijd de overstap naar FM hebben gemaakt. De commissie bevordert - in nauwe samenwerking met de regioteams, kenniskringen en overige commissies van FMN – een effectieve introductie van nieuwe leden. De commissie maakt zich ook sterk voor het activeren van leden en het vergroten van hun betrokkenheid bij de activiteiten van de vereniging.

Véronique van Gent en Evi Aangenendt vullen samen het voorzitterschap in van de commissie. Véronique: “FMN wil aantrekkelijk zijn en blijven voor zowel nieuwe als bestaande leden. Dat betekent dat je de activiteiten van de vereniging nog beter moet afstemmen op de daadwerkelijke behoeften en daar gaan wij ons voor inzetten”. Evi:”Het is van groot belang dat nieuwkomers zich snel thuis voelen en de vereniging goed leren kennen, zodat zij de voordelen van het lidmaatschap optimaal kunnen benutten”.

Voor vragen, initiatieven e.d. kun je mailen naar commissieleden@fmn.nl.  

Samenstelling Commissie Leden
Op het FMN-ledennet vindt u de commissieleden.