Afmelden

Natuurlijk behouden we je liever als lid van FMN, maar we kunnen ons situaties voorstellen waarin je jouw lidmaatschap wilt beëindigen. Ben je ontevreden over je lidmaatschap? Laat het ons weten via ledenadministratie@fmn.nl. Niet alleen kunnen wij daarvan leren onze dienstverlening te verbeteren, maar mogelijk kunnen we ook jouw ongenoegen wegnemen.

Wijze van opzeggen en voorwaarden

Je kunt je lidmaatschap beëindigen door dit per email te melden vóór 1 december van het lopende jaar aan: ledenadministratie@fmn.nl, o.v.v. uw volledige naam, adres en lidmaatschapsnummer. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van dat jaar; waarbij alle geldelijke verplichtingen tot het einde van dat jaar doorlopen.

Collectiviteit

Afmeldingen uit een collectief leiden niet tot verrekeningen tussen FMN en de desbetreffende beheerder van het collectief (bijv. de werkgever). Een eventuele verrekening is een zaak tussen de beheerder en het lid. Een afmelding uit een collectief betekent tevens niet de beëindiging van het FMN lidmaatschap zelf. Daarvoor zal het betrokken lid zelf zijn/haar lidmaatschap bij FMN moeten opzeggen.

Bevestiging

Ontvangst van opzegging wordt altijd schriftelijk bevestigd.