FMI

FMI is naast het verenigingsorgaan van FMN vooral een belangrijke bron van informatie voor de leden van FMN over ontwikkelingen in de facilitaire wereld. De inhoud van het magazine biedt inhoudelijk interessante artikelen, geschreven voor en vaak door medeleden. In 2009 is de FMI vernieuwd en wordt de informatie meer themagewijs gepresenteerd.

Behalve vakinhoud biedt FMI een podium voor opinie over het vak facility management. In elke uitgave is aandacht voor de individuele facility manager, vaknieuws, productinformatie, columns, vakevenementen en uiteraard verenigingsnieuws. FMI wordt elf keer per jaar toegestuurd aan alle leden van de vereniging.

Bladmanagement: Inga van Uchelen, inga@appr.nl
Oplage: 4200 Frequentie: 11 x per jaar
Informatie: FMN-bureau T: 035 694 3503 of per mail: fmn@fmn.nl  

De inhoud van FMI komt mede tot stand en wordt gewaarborgd door een Redactiecommissie.

Artikelen
Hier kunt u losse artikelen lezen die worden aanbevolen door de bladmanager, Inga van Uchelen.

2012

FMI 6: FMN in gesprek met... de kring Duurzaam
FMI 6: Slimme mobiliteit; nieuwe uitdaging voor facility manager
FMI 6: Biotechnologie: het antwoord op facilitaire antwoord op facilitaire innovatiebehoefte?

2011

FMI 10: Healing Environment
FMI 10: Zinn
FMI 10: Vending
FMI 6: Vastgoed en de zorg gescheiden
FMI 6: Dhr. Blokland over de code verantwoord marktgedrag
FMI 6: Interview met dhr. Goedmakers over vertrouwen in plaats van controle
FMI 6: CRM, wat weet FM van de klanten?

Adverteren

FMI wordt intensief gelezen als ledenmagazine van FMN en is daarmee een gewild medium om in te adverteren. Meer informatie hierover in de mediakaart.
Download hier de mediakaart 2014.

Thema's
Ook de thema's voor FMI aankomend jaar kunt u terugvinden op de mediakaart 2014
Advertentieverkoop
APPR bv, Steffen Land
steffen@appr.nl  
T. 035 694 28 78