Masterclass Regie

Locatie: Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht
Datum:
Tijd:
Organisatie: FMN Zorgkring ism FMex
Omschrijving: Masterclass Regie


Op 28 september a.s. organiseren de FMN Zorgkring en F-MEX het evenement Regievoering in de zorg; Hoe is het Mogelijk?!  Regievoering in de zorg is een lastig thema. In de zorg is men, nog meer dan in andere sectoren, afhankelijk van een optimale facilitaire ondersteuning. De dienstverlening levert immers in sterke mate de zichtbare meerwaarde van de zorginstelling voor de patiënt.

 

In deze tijd waarin marktwerking binnen de zorg gestimuleerd wordt, kan de facilitaire ondersteuning een belangrijke meerwaarde bieden voor zowel de patiënt als de zorgverlenende instelling. Regievoering kan een belangrijke meerwaarde bieden. Zorginstellingen willen echter niet afhankelijk zijn van hun leveranciers. Nu rijst de vraag, is regievoering een risicofactor of een unieke kans voor de zorgsector?

 

F-MEX en FMN zorgkring zullen op 28 september op basis van recent onderzoek in gaan op de vraag of, en zo ja, in welke vorm, regievoering binnen de zorg toegepast kan worden. Tevens zal gekeken worden naar de voorwaarden die aan regievoering binnen de zorg gesteld zouden moeten worden.

 

Het evenement wordt op 28 september gehouden op een nader bekend te maken, centraal gelegen locatie. Het evenement zal rond 13.00 uur beginnen en rond 17.30 eindigen. De dag zal beginnen met een uitgebreide inleiding van de key note speaker en vervolgens zullen de aanwezige professionals en Young Professionals in interactieve deelsessies discussiëren over de toepasbaarheid van regievoering en de voorwaarden die daarvoor moeten gelden binnen de zorgsector. Aan het einde van de dag zullen de uitkomsten uit de deelsessies worden samengevat en zal duidelijk worden hoe regievoering toegepast zou kunnen worden.

 

Aanmelden
De inschrijving voor de masterclass is inmiddels gesloten. Wilt u zich toch aanmelden, dan kan dit via bijeenkomst@fmn.nl, u wordt dan op een wachtlijst geplaatst. 

Voor aanvullende informatie over dit evenement surft u naar www.F-MEX.com.